Fincchta

Digi-HTA

Digi-HTA on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin  digitaalisia tuotteita ja palveluja varten kehitetty menetelmä. Sen avulla arvioidaan tuotteen tai palvelun soveltuvuutta alan asiakkaiden ja työntekijöiden käyttöön. Arvioinnin näkökulmia ovat vaikuttavuus, kustannukset, turvallisuus, tietosuoja ja -turva sekä käytettävyys ja saavutettavuus. Näiden lisäksi tarkastellaan erityisesti digitaalisen tuotteen käyttöönottoon vaikuttavia asioita kuten esimerkiksi hoitoprosessia ja it-muutoksia.

Hyvinvointialueen edustajat voivat hyödyntää Digi-HTA-arviointeja esimerkiksi ennen hankintaa, hankinnan yhteydessä, tuotteiden pilotointia aloitettaessa tai tehdessään markkinakartoitusta. Digi-HTA-arvioinnin avulla teknologiayritys voi osoittaa digitaalisen tuotteensa tai palvelunsa soveltuvuuden sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tai hyvinvoinnin edistämiseen. Arvioinnin avulla yritys saa puolueettomien asiantuntijoiden arvion tuotteestaan, joten yritys voi hyödyntää arviointia myös tuotekehityksessä. 

Ajankohtaista

Opinnäytetyöjulkaisu koskien Digi-HTA-arviointia 

FinCCHTA:n toimeksiannosta toteutettu Katriina Annusen ja Anniina Lukkarilan YAMK-opinnäytetyö aiheella ”Digi-HTA-arvioinnin lisäarvo digitaalisen terveysteknologian tuotteille verrattuna lääkintälaiteasetuksen vaatimuksiin” on julkaistu. Julkaisu on luettavissa OAMK:n portaalista oheisesta linkistä.

KARITA (Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian avulla )
-hankkeen alueellinen loppuseminaari 1.12.2022
Tutustu ohjelmaan(Oulun ammattikorkeakoulun verkkosivuilla). Tapahtuman tallenne on saatavissa tapahtumaan osallistuville.

Uusia julkaisuja
Tutkimusartikkeli Hoitoprosessien uudistamattomuus haastaa terveydenhuollon digitalisaatiota Lue artikkeli verkossa

Digi-HTA-arviointi Smila-hoivapalvelu. Avaa arviointi

Haku Digi-Health-täydennyskoulutukseen (25 op) on auki
Digi-Health training module available (on-line studies, free of charge)
Tutustu koulutuksen sisältöön   (Oulun yliopiston verkkosivuilla)
Read more about ​training​  (Oulu university website)

Yhteystiedot

FinCCHTAn sähköposti: fincchta@ppshp.fi

Jari Haverinen
sähköposti: jari.haverinen(at)pohde.fi
puhelin +358 ​50 409 5446

Petra Falkenbach (vaikuttavuus, kustannukset)
sähköposti: petra.falkenbach(at)pohde.fi

Jarno Suominen
sähköposti: jarno.suominen(at)pohde.fi

Joni Liljeblad (tietoturva ja -suoja)
sähköposti:joni.liljeblad(at)oulu.fi

About Digi-HTA

Yhteistyössä