Fincchta

Digi-HTA

Digi-HTA on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin  digitaalisia tuotteita ja palveluja varten kehitetty menetelmä. Sen avulla arvioidaan tuotteen tai palvelun soveltuvuutta alan asiakkaiden ja työntekijöiden käyttöön. Arvioinnin näkökulmia ovat vaikuttavuus, kustannukset, turvallisuus, tietosuoja ja -turva sekä käytettävyys ja saavutettavuus. Näiden lisäksi tarkastellaan erityisesti digitaalisen tuotteen käyttöönottoon vaikuttavia asioita kuten esimerkiksi hoitoprosessia ja it-muutoksia.

Hyvinvointialueen edustajat voivat hyödyntää Digi-HTA-arviointeja esimerkiksi ennen hankintaa, hankinnan yhteydessä, tuotteiden pilotointia aloitettaessa tai tehdessään markkinakartoitusta. Digi-HTA-arvioinnin avulla teknologiayritys voi osoittaa digitaalisen tuotteensa tai palvelunsa soveltuvuuden sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tai hyvinvoinnin edistämiseen. Arvioinnin avulla yritys saa puolueettomien asiantuntijoiden arvion tuotteestaan, joten yritys voi hyödyntää arviointia myös tuotekehityksessä. 

Ajankohtaista

KARITA (Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian avulla )
-hankkeen alueellinen loppuseminaari 1.12.2022
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu (Oulun ammattikorkeakoulun verkkosivuilla)

Uusia julkaisuja
Tutkimusartikkeli Hoitoprosessien uudistamattomuus haastaa terveydenhuollon digitalisaatiota Lue artikkeli verkossa

Digi-HTA-arviointi Smila-hoivapalvelu. Avaa arviointi

Haku Digi-Health-täydennyskoulutukseen (25 op) on auki
Digi-Health training module available (on-line studies, free of charge)
Tutustu koulutuksen sisältöön   (Oulun yliopiston verkkosivuilla)
Read more about ​training​  (Oulu university website)

Yhteystiedot

FinCCHTAn sähköposti: fincchta@ppshp.fi

Jari Haverinen
sähköposti: jari.haverinen(at)ppshp.fi
puhelin +358 ​50 409 5446

Petra Falkenbach (vaikuttavuus, kustannukset)
sähköposti: petra.falkenbach(at)ppshp.fi

Jarno Suominen
sähköposti: jarno.suominen(at)ppshp.fi

Merja Voutilainen
sähköposti: merja.voutilainen(at)ppshp.fi

Joni Liljeblad (tietoturva ja -suoja)
sähköposti:joni.liljeblad(at)oulu.fi

About Digi-HTA

Yhteistyössä