Fincchta

Digi-HTA

Digi-HTA on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin  digitaalisia tuotteita ja palveluja varten kehitetty menetelmä. Sen avulla arvioidaan tuotteen tai palvelun soveltuvuutta alan asiakkaiden ja työntekijöiden käyttöön. Arvioinnin näkökulmia ovat vaikuttavuus, kustannukset, turvallisuus, tietosuoja ja -turva sekä käytettävyys ja saavutettavuus. Näiden lisäksi tarkastellaan erityisesti digitaalisen tuotteen käyttöönottoon vaikuttavia asioita kuten esimerkiksi hoitoprosessia ja it-muutoksia.

Hyvinvointialueen edustajat voivat hyödyntää Digi-HTA-arviointeja esimerkiksi ennen hankintaa, hankinnan yhteydessä, tuotteiden pilotointia aloitettaessa tai tehdessään markkinakartoitusta. Digi-HTA-arvioinnin avulla teknologiayritys voi osoittaa digitaalisen tuotteensa tai palvelunsa soveltuvuuden sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tai hyvinvoinnin edistämiseen. Arvioinnin avulla yritys saa puolueettomien asiantuntijoiden arvion tuotteestaan, joten yritys voi hyödyntää arviointia myös tuotekehityksessä. 

Ajankohtaista

29.6.2024 Uusi arviointi julkaistu!

FinCCHTA on julkaissut uuden Digi-HTA-arvioinnin. Terve Päivä – digitaalinen elintapaohjaus. Arvionti löytyy suomeksi osoitteesta Terve Päivä -digitaalinen elintapaohjaus.

10.6.2024 Uusi arviointi julkaistu!

FinCCHTA on julkaissut uuden Digi-HTA-arvioinnin. Tunstall TSP – järjestelmä turvapuhelinhälytysten vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Arviointi löytyy suomeksi osoitteesta Tunstall TSP – järjestelmä turvapuhelinhälytysten vastaanottamiseen ja käsittelyyn. In English at Tunstall TSP

20.5.2024 Smila-hoivapalvelun Digi-HTA-arviointi on päivitetty tietoturvan ja -suojan osalta. Päivitetty arviointi on saatavilla: Smila-hoivapalvelu

16.5.2024 Uusi arviointi julkaistu!

FinCCHTA on julkaissut uuden Digi-HTA-arvioinnin. Fiilisluotsi – Digitaalinen päiväkirja on ensimmäinen Digi-HTA- arviotu sosiaalihuollon sovellus. Arviointi löytyy suomeksi osoitteesta: Fiilisluotsi® – digitaalinen päiväkirja ja englanniksi osoitteesta: MoodPilot® Digital Diary.

15.5.2024 Uusi arviointi julkaistu!

FinCCHTA on julkaissut uuden Digi-HTA-arvioinnin. Arvioitu tuote on DentView -suunterveyden omahoidon digitaalinen ohjaustyökalu. Arvionti löytyy suomeksi osoitteesta DentView – suunterveyden omahoidon digitaalinen ohjaustyökalu. ja englanniksi (in english) at website DentView – a digital self-care guidance tool for oral health.

5.5.2024 Tieteellinen artikkeli, joka sisältää vertailututkimuksen Digi-HTA-, DiGA-, NordDEC- ja CEN-ISO/TS 82304-2:2021-arviointimalleista, on julkaistu.

Haverinen, J. et al. (2024). Finnish Digi-HTA Assessment Model for Digital Health and an International Comparison. In: Särestöniemi, M., et al. Digital Health and Wireless Solutions. NCDHWS 2024. Communications in Computer and Information Science, vol 2084. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-59091-7_20

13.3.2024 Digi-HTA-yhteistyöverkoston tapaaminen: Agendana oli viimeisimmät julkaistut Digi-HTA-arvioinnit. Lisäksi kuultiin Dosentti, Miia Janssonin näkemyksiä vaikuttavuustutkimuksiin. Verkostotapaamisen materiaalit löytyy osoitteesta: Mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden arviointimalli, Pohde (RRP, P4, I4) | Innokylä (innokyla.fi)

16.2.2024 Uusi arviointi julkaistu!

FinCCHTA on julkaissut uuden Digi-HTA-arvioinnin. Arvioitu tuote on Onnikka – elintapaohjaussovellus painonhallintaan. Arviointi löytyy suomeksi osoitteesta Onnikka – elintapaohjaussovellus painonhallintaan English version available at Onnikka® lifestyle intervention application for weight management.

1.2.2024 Uusi arviointi julkaistu!

FinCCHTA on julkaissut uuden Digi-HTA-arvioinnin. Arvioitu tuote on eKonsultaatio- digitaalinen palvelukeskus. Arviointi saatavilla suomeksi ja englanniksi osoitteesta eKonsultaatio – digitaalinen palvelukeskus) English version (eConsultation – A Digital Service Centre)

8.1.2024 Uusi arviointi julkaistu!

FinCCHTA on julkaissut uuden Digi-HTA-arvioinnin. Arvioitu tuote on StellarQ-alusta. Arviointi on saatavilla suomeksi ja englanniksi osoitteista StellarQ – ohjelmisto (ammattilaisten käyttöliittymä) ja StellarQ-platform (user interface for professionals).

21.3.2023 – Digi-HTA-arviointi: Evondos-lääkeannostelupalvelu.

Evondos on uusinut Digi-HTA-arviointinsa kolmen vuoden voimassaolon mukaisesti. Avaa arviointi

23.2.2023 – Kohti digitaalisten terveyssovellusten ja -teknologioiden arvioinnin harmonisointia: CEN-ISO/TS 82304-2 & Digi-HTA

Ensimmäinen raportti FinCCHTA:n kolmiosaisesta julkaisusarjasta koskien digitaalisten terveyssovellusten ja -teknologioiden arvioinnin harmonisointia on julkaistu. Raportissa käsitellään teknisen spesifikaation CEN-ISO/TS 82304-2 ja Digi-HTA:n soveltamista, yhdenmukaisuuksia ja erovaisuuksia arviointimenetelmien harmonisoinnin näkökulmasta. Raportti on toteutettu yhteistyössä Oulun yliopiston ja Label2Enable-hankkeen kanssa.

Voit lukea uutisnoston oheisesta linkistä. Raportti on ladattavissa FinCCHTA:n verkkosivuilta täältä.

Yhteystiedot

FinCCHTAn sähköposti: fincchta@pohde.fi

Jari Haverinen
sähköposti: jari.haverinen(at)pohde.fi
puhelin +358 ​50 409 5446

Petra Falkenbach (vaikuttavuus, kustannukset)
sähköposti: petra.falkenbach(at)pohde.fi

 

About Digi-HTA

Yhteistyössä