Pohjoinen syöpäkeskus (FICAN North)

Valtioneuvoston asetuksessa (582/2017) on määrätty perustettavaksi Suomeen kansallinen Syöpäkeskus (FICAN). Se koostuu viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta, mukaan lukien Pohjoinen syöpäkeskus, sekä valtakunnallisesta koordinoivasta yksiköstä. Pohjoinen syöpäkeskus on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2018.  

Pohjoisen Syöpäkeskuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat koordinoida ja kehittää Pohjois-Suomen alueella: 

 • syövän diagnostiikka ja hoitoa  
 • syöpätutkimusta  
 • syövän hoitoon ja tutkimuksiin osallistuvien ammattilaisten koulutusta  
 • syövän ehkäisyä ja kuntoutusta  

Suomessa Syövän hoitotulokset ovat tällä hetkellä maailman huippuluokkaa ja maassamme tehdään korkeatasoista syöpätutkimusta.  

Syövän hoito on tulevaisuudessa murroksessa ja Kansallinen Syöpäkeskus pyrkii vastaamaan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Näitä ovat esimerkiksi:   

 • Syöpäpotilaiden kasvavat määrät.  
 • Hoidon muuttuminen yksilöidympään ja vaativampaan suuntaan huomioiden sekä potilaan että kasvaimen ominaisuudet.  
 • Uudet hoitomuodot ovat tehokkaita, mutta merkittävästi kustannuksia aiheuttavia.  
 • Monien syöpämuotojen ennuste on edelleen huono.  
 • Huoli alueellisista eroavaisuuksista potilaiden hoidossa on läsnä. 

Yhteystiedot 
Oulun yliopistollinen sairaala 
Konsernipalvelut 
PL 10, 90029 OYS  

Ajankohtaista 
23.1.2023 Kliinisten syöpätutkimusten listaa päivitetään 
30.12.2020 OYS on vastannut OECI akkreditaation esiselvityskysymykset  
27.1.2020 OYS:n syöpätautien potilasfoorumin toiminta on käynnistynyt 
2.1.2020 STM on avannut valtionavustusrahoitus haut syöpäkeskus hankkeelle 
19.12.2019 OYS on hyväksytty osallistumaan OECI akkreditaatioprosessiin  
22.10.2019 FICAN koordinoiva yksikkö on perustettu 
17.9.2018 FCIS symposium järjestettiin Oulussa 13-14.9.2018

Tietoa syöpäkeskuksista

Kansallinen Syöpäkeskus (FICAN)  

Kansallinen syöpäkeskuskoostuu yliopistosairaaloiden yhteydessä toimivista alueellisista syöpäkeskuksista sekä Eteläisen syöpäkeskuksen yhteydessä toimivasta koordinoivasta yksiköstä. Kansallisen yhteistyön alkuvaiheen mekanismeja ovat hankkeen projekti- ja ohjausryhmät, joissa on edustajia kaikista alueellisista syöpäkeskuksista.  

Pohjoinen Syöpäkeskus (FICAN North)  

Pohjoinen Syöpäkeskus vastaa Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnasta Pohjois-Suomen alueella. Pohjoisen syöpäkeskuksen omistajat ovat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Oulun yliopisto, Lapin hyvinvointialue, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Kainuun hyvinvointialue. Pohjoinen Syöpäkeskus on aloittanut toimintansa 3/2018 ja se toimii Oulussa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alaisuudessa. Pohjoisen syöpäkeskuksen hallinto koostuu johtajasta, ohjausryhmästä sekä kliinisestä että tieteellisestä alatyöryhmästä. 

Syöpätutkimus

Kansallinen Syöpäkeskus pyrkii lisäämään syövän tutkimustoimintaa Suomessa. Aktiivinen syöpätutkimus voi avata mahdollisuuksia potilaille syövän ennaltaehkäisyyn, diagnostiikkaan tai uusiin hoitoihin ennen kuin ne ovat osa normaalia hoitokäytäntöä. Tutkimustoiminta lisää syövän hoidosta vastaavan yksikön tarjoaman hoidon laatua.  

Linkki syöpätutkimuksen potilasohjeeseen   

Pohjoisen syöpäkeskuksen alueella aktiivinen syövän tutkimustoiminta on keskittynyt Pohteen ja Oulun yliopiston yksiköihin. Pohjoisen syöpäkeskuksen tavoitteena on myös madaltaa potilaiden kynnystä osallistua muun kuin oman alueen yksikössä tapahtuvaan syöpätutkimukseen.  

Pohjoisessa syöpäkeskuksessa menossa olevien kliinisten tutkimusten listan yhteishenkilöineen löydät alta (päivitetty 19.10.2023).

Koulutus

Pohjoinen syöpäkeskus pyrkii edistämään syövän hoidon ammattilaisten koulutustoimintaa Pohjois-Suomen alueella. Pohjoisen syöpäkeskuksen alueella syövän hoidon, diagnostiikan ja tutkimustoiminnan ammattilaisia koulutetaan useissa yksiköissä. Erikoislääkäri ja tohtorin koulutuksen sekä terveystieteen maisterin opetusta koordinoivat Oulun Yliopisto ja Pohde, mutta osa koulutuksesta voi tapahtua muissa erikoissairaanhoidon yksiköissä. Sairaanhoidon ammattilaisia koulutetaan alueen sairaanhoito-oppilaitoksissa.  

Potilaiden hoito

Pohjoisen Syöpäkeskuksen tehtäviin kuuluu syövän hoidon koordinointi Pohjois-Suomessa. Syövän hoito on Pohjois-Suomessa keskittynyt erikoissairaanhoidon yksiköihin.  

 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Lapin hyvinvointialue  
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Kainuun hyvinvointialue

Syövän ehkäisy ja kuntoutus

Suurin osa syöpätapauksista on ennalta ehkäistävissä terveillä elintavoilla. Merkittävimpiä keinoja syövän ehkäisyssä ovat tupakoimattomuus, terveellinen ravinto, alkoholin liikakäytön välttäminen, riittävä liikunta ja liikalihavuuden välttäminen. Syöpäkuolleisuutta voidaan vähentää joissakin syöpätyypeissä seulonnoilla, jolloin syöpä havaitaan oireettomassa vaiheessa ja voidaan hoitaa parantavasti. Suomessa väestötason seulontaohjelmista käytössä ovat rintasyövän mammografia- ja kohdunkaulansyövän PAPA-seulonta.  

Syöpäpotilaan kuntoutuksella pyritään luomaan edellytyksiä mahdollisimman täysipainoiseen ja itsenäiseen elämään ja auttamaan terveellisten elämäntapojen omaksumisessa. Kuntoutuminen tavoitteellista monialaista ja moniammattilaista toimintaa jossa kuntoutuja on keskeisessä roolissa. Syöpäpotilaiden kuntoutustoimintaa järjestävät pääasiassa Kela, syöpäjärjestöt ja sairaalat.  

Pohjoisen syöpäkeskuksen tehtäviin kuuluu syövän ehkäisyn ja kuntoutuksen kehittäminen mutta tarkat tehtävät ovat vielä muodostamatta.