Tilasto- ja laatutietoa

Seurantatietoa-raportit

Seurantatietoa-raporttiin on valittu erilaisia sairaanhoitopiirin tuotantoa, kysyntää ja taloutta kuvaavia muuttujia. Raportti sisältää kunnittaisia graafeja ja taulukoita kuukausittain seuraavista aihealueista:  

 • Uudet lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet  
 • Hoidossa olleet eri potilaat  
 • Avohoitokäyntien lukumäärä  
 • Hoitojaksojen lukumäärä  
 • Hoitopäivien lukumäärä  
 • Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä  
 • Hoitoa odottavien lukumäärä  
 • Myynnin toteuma  
 • Jäsenkuntien maksut ja laskutukset  
 • Psykiatrian päiväsairaalakäynnit ja kuntoutuskotien asuntolapäivät  
 • Kehitysvammahuollon hoitopäivät ja käynnit sekä laskutus  

Raportin taulukko-osion etusivulle on koottu aikasarjatietoa edellä mainittujen muuttujien lisäksi mm. tehdyistä työpanoksista, hoitopaikkojen lukumääristä, leikkausmääristä, päivystyskäynneistä ja keskimääräisistä hoitoajoista.  

Vuoden ensimmäinen raportti julkaistaan huhtikuussa, ja seuraavat aina kuukausittain. Osavuosikatsaus ilmestyy neljännesvuosittain. Koko vuoden tilastot julkaistaan noin kahden kuukauden päästä kuluneesta vuodesta.

Seurantatietoa-raportit vuosittain

Seurantatietoa-raportit

Hoitoonpääsyn seurantatiedot

Kun sinulle on tehty lähete erikoissairaanhoitoon, saat sairaalasta kolmen viikon kuluessa tietoa jatkotoimista. Mahdollinen ensimmäinen käyntisi meillä on viimeistään kolmen kuukauden kuluttua lähetteen saapumisesta sairaalaan. Tällä käynnillä sinulle tehdään hoitoa koskevat suunnitelmat. Tarvittava hoitotoimenpide aloitetaan tai toteutetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoitopäätöksestä, joka tehdään tavallisimmin ensikäynnillä tai suoraan lähetteen perusteella. Kiireellisessä tapauksessa pääset hoitoon välittömästi. 

Alhaalta linkeistä näet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista sairaanhoitopiirimme hoitotakuun toteutumisen verrattuna muihin maan sairaanhoitopiireihin. Linkeistä löydät myös erikoisaloittaiset hoitopääsytiedot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Erikoissairaanhoidon tunnuslukuja

Toiminnan perustunnusluvut 2021 2020 2019 2018 2017 Laskentatapa tai selite
Hoidetut eri potilaat esh 140 259 136 498 136 730 133 730 131 716 Hoitoa saaneet eri henkilöt erikoissairaanhoidossa koko PPSHP
Hoidetut eri potilaat pth 60 366 51 335 48 046 47 650 47 941 Hoitoa saaneet eri henkilöt perusterveydenhuollossa koko PPSHP
Hoitojaksojen eri potilaat 35 025 35 040 36 503 36 754 36 899 Vuodeosastohoitoa saaneet eri potilaat koko PPSHP
Avohoidon eri potilaat (esh) 105 234 101 458 100 458 96 857 94 820 Vain avohoitoa saaneet esh:n eri potilaat (potilaalla ei ole hoitojaksoa)
Palvelutuotanto 591 096 577 864 582 341 567 023 557 243 Potilaiden käyttämien eri palvelumuotojen lkm (avohoitokäynnit + vuodeosastohoitojaksot)
Avohoitokäynnit 540 995 528 088 530 105 514 073 504 016 Kuntalaskutetut avohoitokäynnit erikoissairaanhoidossa koko PPSHP
Ajanvarauskäynnit (esh) 481 442 473 820 475 186 458 748 448 454 Hilmo-ohjeistus (kaikki paitsi päivystyskäynnit)
Päivystyskäynnit 59 559 54 268 52 236 52 950 53 227 Hilmo-ohjeistus (A)
Etävastaanottokäynnit ja hoitokirjeet 130 461 128 040 107 573 98 055 93 210 Kaikki etäkäyntityypit (3, C, I, J, K, M, G, R)
Vuodeosastohoitojaksot 50 101 49 776 52 236 52 950 53 227 Kuntalaskutetut, päättyneet hoitojaksot (ei sis. kuntoutuskotien hoitojaksoja)
Päivystyksenä alkaneet hoitojaksot 30 227 28 684 28 417 29 134 29 097 Hoitojaksot, joissa tulotapa päivystys/kiireellisenä alkanut
Elektiiviset hoitojaksot 19 858 20 602 18 162 17 984 18 033 Hoitojaksot, joissa tulotapa hoidon varaus/kiireettömänä alkanut
Kirurgiset toimenpiteet (A-Q, Y) 33 024 33 840 35 804 36 000 32 343 Kaikki kirurgisiin leikkausryhmiin kuuluvat päätoimenpiteet
Päiväkirurgiset leikkaustoimenpiteet/päiväkirurgiset hoitojaksot 10 052 10 138 11 666 11 885 9 905 Päiväkirurgiset leikkaustoimenpiteet (A-Q, Y)
Endoskooppiset toimenpiteet (U) 20 274 18 976 21 896 20 582 19 311 Kaikki endoskooppisettoimenpiteet
Osastojen ja poliklikoiden pientoimenpiteet 203 287 200 383 202 668 193 311 192 321
Hoitojaksojen keskipituus, hilmo 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4 Keskipituus vuorokautta (=hoitopäivät/hoitojaksot)
Hoitojaksojen keskipituus somaattinen 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6
Hoitojaksojen keskipituus psykiatrinen 20,5 23,6 22,2 22,5 21,2
Hoitojaksojen keskipituus, sairaalassaoloaika 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 Ei Hilmo-määrittely
Sepelvaltimoiden angiografiat 2 675 2 671 2 667 2 620 2 667
10 yleisintä ea hoitojakson syytä erikoissairaanhoidossa Sairausryhmittäin, esim ryhmä II kasvaimet C00 – D48
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 7 291 7 349 7 947 8 114 8 160
C00-D48 Kasvaimet 6 694 6 346 6 403 6 099 6 252
S00-T98 Vammat, myrkytykset yms. 5 685 5 381 6 108 6 169 4 658
F00-F99 Psykiatria 5 078 4 691 5 146 4 827 4 616
O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuot 4 270 4 141 4 100 4 962 5 363
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 4 123 4 032 3 775 3 681 3 530
M00-M99 Tuki&liik.elin ja sidek.sair 3 900 3 949 4 136 4 118 4 022
R00-R99 Oireet, sair.merk. & löydökset 2 711 2 583 2 715 2 640 2 631
G00-G99 Hermoston sairaudet 2 195 2 248 2 286 2 320 2 241
N00-N99 Virtsa&sukup.elinsairaudet 2 142 2 136 2 145 2 134 2 071
Toiminnan perustunnusluvut 2021 2020 2019 2018 2017 Laskentatapa tai selite
10 yleisintä avohoitokäynnin syytä erikoissairaanhoidossa Sairausryhmittäin, esim ryhmä II kasvaimet C00 – D48
C00-D48 Kasvaimet 104 476 97 105 95 472 91 426 89 383
Z00-ZZB Muita tekijöitä 71 669 66 205 57 785 54 281 53 451
M00-M99 Tuki&liik.elin ja sidek.sair 57 248 57 989 59 952 56 096 57 644
F00-F99 Psykiatria 44 374 41 141 43 184 41 250 38 235
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 34 856 33 934 34 147 31 391 29 693
H00-H59 Silmätaudit 34 840 36 010 38 607 36 592 36 667
G00-G99 Hermoston sairaudet 30 675 32 533 29 613 27 254 24 629
R00-R99 Oireet, sair.merk. & löydökset 30 210 28 805 28 813 26 617 26 646
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 28 200 29 710 30 211 27 726 36 667
S00-T98 Vammat, myrkytykset yms. 26 404 27 018 26 981 26 921 29 100
TOP 15 päädiagnoosit
C61 Miehen sukup.elin.pahanl.kasv. 15 500 14 547 13 919 14 547 14 195 Top 15 diagnoosit käynnit ja vuodeosastohoitojaksot, 3 merkin ryhminä
Z01 Muut terveen erityistutkimuks 13 941 14 749 13 719 13 622 13 640
C50 Nisän pahanlaatuiset kasvaimet 13 905 13 955 14 304 15 520 15 655
G47 Unihäiriöt (elimelliset) 9 809 10 344 8 198 6 168 5 294
Z49 Dialyysihoito 9 337 10 134 8 758 5 890 5 248
H35 Muut verkkokalvosairaudet 9 001 9 098 9 462 9 126 7 773
H90 Kond/sensorineur.huonokuuloisu 8 315 8 131 8 649 7 617 7 105
H40 Glaukooma 7 925 8 891 9 028 8 720 10 205
F32 Masennustila 7 376 7 001 7 199 6 881 6 488
Z50 Kuntoutushoito 6 466 7 364 5 212 3 695 3 484
E10 Nuoruustyypin diabetes 6 365 5 907 6 324 6 288 6 274
K51 Haavainen koliitti 5 581 5 558 5 348 4 661 4 523
M17 Nivelrikko 5 538 5 435 4 948 4 482 4 592
F33 Toistuva masennus 5 146 5 081 5 364 5 362 5 145
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 5 136 5 092 5 415 5 076 5 013
Toiminnan perustunnusluvut 2021 2020 2019 2018 2017 Laskentatapa tai selite
TOP 20 leikkaukset
CJE Kaihileikkaukset ultraäänitekniikalla ja niihin liittyvät toimenpiteet 2 195 2 370 2 397 2 457 2 436 LESU-järjestelmään kirjatut leikkaustoimenpiteet
EBA Hampaiden poistot 967 906 1 081 956 938
NGB Polven tekonivelleikkaukset 942 868 802 800 871
NFB Lonkan tekonivelleikkaukset 907 946 913 913 981
PHM Laskimoiden suonensisäiset tukkeavat hoidot 904 923 1 035 903 519
ACC Ääreishermojen toimintahäiriöiden korjaukset 847 849 889 945 570
JKA Sappirakon leikkaukset 726 635 705 553 471
JAB Nivustyrän leikkaukset 720 772 764 673 264
MCA Keisarileikkaus 628 564 574 655 646
CKD Silmän sisällä tehtävät lasiais- ja verkkokalvotoimenpiteet 579 561 655 672 575
ABC Selkäytimen ja hermojuurten vapautus 539 600 737 672 572
JEA Umpilisäkkeen poistot 537 480 472 477 404
QDB Alaraajojen haavojen ompelut ja siteenvaihdot 457 550 645 887 665
NHG Nilkan ja jalkaterän nivelien muovausleikkaukset ja luudutukset 450 462 474 438 444
FPE Pysyvän tahdistimen ja johtimen asettamiset laskimotietä 445 400 442 433 401
EMB Nielurisojen ja kitarisan poistoleikkaukset 433 449 631 661 545
KFD Kivespussin elinten ja muutosten poistoleikkaukset 388 313 302 375 111
NAG Selkärangan luudutusleikkaukset ja vastaavat 365 353 390 386 433
CBB Silmäluomien paikallisten muutosten poistot 358 404 473 395 455
LCD Kohdunpoistot 342 315 346 415 401
TOP 20 diagnostiset radiologiset tutkimukset
GD1 – Keuhkojen diagnostinen radiologia 44 734 45 640 49 567 50 214 50 614 20 yleisintä radiologista tutkimustoimenpidettä 3 merkin tarkkuudella
AA1 – Pään diagnostinen radiologia 20 009 19 602 19 003 18 840 17 668
HA1 – Rintarauhasen diagnostinen radiologia 17 557 18 435 18 217 18 962 20 237
JN3 – Vatsan diagnostinen radiologia 12 121 11 708 12 411 13 158 13 489
NG1 – Polven diagnostinen radiologia 9 229 9 015 9 331 8 663 8 548
JN4 – Vartalon diagnostinen radiologia 7 059 6 681 6 214 5 744 5 092
EB1 – Hampaiston diagnostinen radiologia 6 350 9 383 12 150 12 472 13 606
NF1 – Lonkan diagnostinen radiologia 6 002 6 163 6 304 6 328 6 337
NH1 – Nilkan diagnostinen radiologia 5 411 6 020 6 223 6 314 6 687
NH3 – Jalkaterän diagnostinen radiologia 5 382 5 503 5 893 6 009 5 901
NA3 – Lannerangan diagnostinen radiologia 5 336 5 110 5 732 5 589 5 787
NB1 – Olkapään diagnostinen radiologia 5 140 5 418 5 464 5 408 5 745
ND2 – Käden diagnostinen radiologia 4 653 4 498 4 991 4 969 5 131
ND1 – Ranteen diagnostinen radiologia 4 435 4 858 4 572 4 579 4 920
PH2 – Alaraajan laskimoiden diagnostinen radiologia 4 082 3 876 3 968 3 984 3 838
KH1 – Virtsateiden diagnostinen radiologia 3 772 3 678 3 834 3 816 3 901
JN1 – Ylävatsan diagnostinen radiologia 3 642 3 492 3 563 3 635 3 528
NK6 – Luuston kuvaus/tiheysmittaus 3 125 3 015 3 175 2 930 3 181
PA7 – Pään ja kaulan verisuonten diagnostinen radiologia 2 990 3 203 2 773 2 335 2 385
EP1 – Kaulan alueen diagnostinen radiologia 2 541 2 548 2 711 2 714 2 747
Palveluiden kysyntä ja saatavuus 2021 2020 2019 2018 2017 Laskentatapa tai selite
Päivystyskäynnit, yhteensä sekä pääerikoisaloittain 59 559 54 268 54 919 55 387 55 631 Kuntalaskutetut avohoitokäynnit, päivystyskäynnit pääerikoisaloittain
10 Sisätaudit 16 023 14 807 13 674 13 774 13 654
20 Kirurgia 15 421 14 687 15 455 15 281 15 503
40 Lastentaudit 8 202 5 778 5 635 5 873 5 893
30 Naistentaudit ja synnytykset 5 618 5 104 5 094 5 261 5 324
77 Neurologia 4 856 4 780 5 115 5 104 5 155
70 Psykiatria 2 903 2 529 2 709 2 575 2 563
50 Silmätaudit 2 466 2 433 2 836 3 023 3 014
55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 1 692 1 764 2 068 2 074 1 984
60 Iho- ja sukupuolitaudit 1 665 1 655 1 649 1 684 1 793
58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 251 259 237 256 278
Muut erikoisalat yht. 462 472 447 482 470
Keskimääräinen (mediaani) läpimenoaika esh-päivystyksessä 4h 4 min 4h 7 min 4h 16 min 4h 23 min 4h 23 min OYS erikoissairaanhoidon päivystys
Lähetteiden lkm 127 152 124 646 133 871 130 575 125 285 Erikoissairaanhoidon uudet lähetteet, ei kiirehtimislähetteitä
Sähköisten lähetteiden osuus (%) 95,3 94,0 91,7 88,3 86,2 Osuus kaikista lähetteistä
Päivystyslähetteiden lkm 23 316 24 750 27 788 27 342 26 967 Päivystyslähetteiden lukumäärä ja osuus kaikista lähetteistä
Päivystyslähetteiden osuus  (%) 18,3 19,9 20,8 20,9 21,5
Muiden kuin päivystyslähetteiden käsittelyajat 1 1 1 1 1 Käsittelyaika vrk, mediaani
Käsittelyaika kestänyt yli 21 vrk (%) 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3
Hoitoa odottavat, mediaani odotusaika 56,0 44,0 47 47 40
Yli 180 vrk odottaneet % 10,4 5,8 1,6 3,1 0,2
Siirtoviive jatkohoitoon, hoitojaksot 517 242 295 219 205 Vuodeosastopäivät, jotka luokiteltu ryhmään ”ei tarvitse esh-palvelua”
Siirtoviive jatkohoitoon, hoitopäivät 1 491 596 825 550 531 Vuodeosastopäivät, jotka luokiteltu ryhmään ”ei tarvitse esh-palvelua”
Siirtoviive jatkohoitoon, eri potilaat 479 229 279 207 193 Vuodeosastopäivät, jotka luokiteltu ryhmään ”ei tarvitse esh-palvelua”
Sähköinen hoitopalaute vuodeosastohoitojakson päätyttyä 62,6 64,6 57,2 60,8 63,7 %-osuus 5 vrk kuluessa toimitetuista
Sähköinen hoitopalaute avohoitokäynnin jälkeen 41,5 40,5 36,8 41,5 44,3 %-osuus 5 vrk kuluessa toimitetuista
Palveluiden kysyntä ja saatavuus 2021 2020 2019 2018 2017 Laskentatapa tai selite
Odotusajat hoitotoimenpiteisiin, mediaani odotusaika vrk 29 29 31 30 31 THL:lle toimitettava aineisto.
1 Kaihileikkaus 57 41 43 44 31
2 Kitarisaleikkaukset ja tärykalvon putkitukset 27 27 31 21 29
3 Polvinivelen tähystykset ja leikkaukset 15 14 16 18 22
4 Nivus-, napa- ja arpityräleikkaukset 20 23 22 18 30
5 Rannekanava-ahtauman leikkaus 26 25 26 20 26
6 Polven tai lonkan tekonivelleikkaus 120 113 97 70 91
7 Olkapään tähystykset ja leikkaukset 15 17 21 23 23
8 Sappileikkaus 22 29 33 28 35
9 Kohdunpoisto 69 100 118 37 28
10 Suonikohjujen hoito 28 29 36 19 26
11 Gynekologiset laskeumaleikkaukset 65 81 77 71 69
12 Eturauhasen liikakasvun toimenpiteet 97 106 98 104 42
13 Hampaiden poistoleikkaukset 12 11 14 14 14
14 Isovarpaan tyvinivelen ongelmien leikkaus 21 16 24 20 22
15 Käden pehmytkudosleikkaus 20 24 27 25 31
16 Nenän sivuonteloiden leikkaukset 34 27 34 36 32
17 Kaula- tai selkärangan luudutusleikkaus 71 59 53 91 83
18 Kilpirauhasleikkaukset 81 107 85 68 59
19 Rintarauhasen pienennys- tai muovausleikkaus 158 92 94 36 67
20 Ranne- ja käsinivelen muovaus- tai luudutusleikkaus 18 29 29 34 38
21 Naisen virtsankarkailuleikkaus 32 39 45 62 38
22 Peräpukamaleikkaus 19 19 24 17 21
23 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus 10 14 13 17 27
24 Sepelvaltimoiden pallolaajennus tai stentti 27 28 28 28 28
25 Sepelvaltimoiden kuvaukset 28 29 30 31 29
26 Rytmihäiriöiden hoito 27 27 25 27 26
27 Ruokatorven, mahalaukun ja suoliston tähystykset 20 15 14 16 13
Palveluiden kysyntä ja saatavuus 2021 2020 2019 2018 2017 Laskentatapa tai selite
Odotusajat hoitotoimenpiteisiin (%-osuus yli 180 vrk odottaneista) 3,1 5,0 1,6 1,3 1,0 THL:lle toimitettava aineisto.
1 Kaihileikkaus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Kitarisaleikkaukset ja tärykalvon putkitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Polvinivelen tähystykset ja leikkaukset 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0
4 Nivus-, napa- ja arpityräleikkaukset 2,4 6,5 6,2 1,6 2,7
5 Rannekanava-ahtauman leikkaus 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Polven tai lonkan tekonivelleikkaus 12,8 23,8 4,4 2,6 2,9
7 Olkapään tähystykset ja leikkaukset 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
8 Sappileikkaus 1,1 1,2 0,0 0,9 2,9
9 Kohdunpoisto 6,6 9,0 1,7 0,3 0,0
10 Suonikohjujen hoito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Gynekologiset laskeumaleikkaukset 10,4 11,3 1,5 1,0 0,0
12 Eturauhasen liikakasvun toimenpiteet 11,3 28,3 22,6 22,6 0,7
13 Hampaiden poistoleikkaukset 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
14 Isovarpaan tyvinivelen ongelmien leikkaus 0,4 1,4 0,0 0,4 0,4
15 Käden pehmytkudosleikkaus 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0
16 Nenän sivuonteloiden leikkaukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Kaula- tai selkärangan luudutusleikkaus 19,1 13,7 11,0 11,7 2,5
18 Kilpirauhasleikkaukset 5,8 23,9 4,1 13,8 6,7
19 Rintarauhasen pienennys- tai muovausleikkaus 36,6 20,8 7,1 4,1 27,3
20 Ranne- ja käsinivelen muovaus- tai luudutusleikkaus 5,8 5,3 0,0 0,0 0,0
21 Naisen virtsankarkailuleikkaus 2,0 8,3 0,0 0,0 0,0
22 Peräpukamaleikkaus 0,6 1,2 0,0 1,0 0,0
23 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Sepelvaltimoiden pallolaajennus tai stentti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Sepelvaltimoiden kuvaukset 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
26 Rytmihäiriöiden hoito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Ruokatorven, mahalaukun ja suoliston tähystykset 0,4 0,3 0,4 0,1 0,0
Vaikuttavuusmittarit 2020 2019 2018 2017 Laskentatapa tai selite
Sairaalakuolleisuus vuodeosastoilla 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 Kuolleet, % hoitojaksojen eri potilaista
Sairaalakuollleisuus avohoitokäynneillä 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 Kuolleet, % vain avohoidon potilaista
30 vrk vuodeosastohoidosta poistumisen jälkeinen kuolleisuus 2,1 1,9 1,9 1,9 1,8 Kuolleiden osuus hoitojaksojen potilaista %
30 vrk vuodeosastohoidosta poistumisen jälkeinen suunnittelematon % hoitojaksoista paluu 9,5 8,6 7,8 Ei synnytyksiä (O80-O84) mukana paluissa.
Sairaalahygieniamittarit 2021 2020 2019 2018 2017 Laskentatapa tai selite
Käsihygienian havainnointi käytössä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä OYS, systemaattinen käsihygienian toteutumisen seuranta (havainnointi käytössä)
Käsihuuhdekulutus vuodeosastoilla 72,2 85,4 74,3 74,0 73 Litraa/1000 hoitopäivää somaattisella aikuisvuodeosastoilla
Influenssarokotteen kattavuus (%)
Hoitohenkilökunta 85,0 83,0 82,0 95,0 84,0 OYS, Osuus  (%) hoitoon osallistuvista työntekijöistä
Lääkärit 78,0 77,0 73,0 84,0 80,0 OYS, Osuus  (%) hoitoon osallistuvista työntekijöistä
Kaikki 77,0 75,0 74,0 83,0 75,0 OYS, Osuus  (%) muut
Hoitoon liittyvien infektioiden lukumäärä 8,7 8,8 11,1 11,6 12,2 Lkm/ 1000 hoitopäivää. OYS, antibioottiherätteinen. Ei sisällä operatiivisen ta:n teho-osastoja.
josta katetrisepsisten lkm 75 57 48 39 39 OYS, antibioottiherätteinen. Ei sisällä operatiivisen tulosalueen teho-osastoja
joista hoitoon liittyvien sepsisten lkm (ei-katetrisepsikset) 74 80 66 69 81 OYS, antibioottiherätteinen. Ei sisällä operatiivisen tulosalueen teho-osastoja
Primaari lonkka- ja polviproteesi-infektiot OYS 1 1 19 (2,6 %) 15 (2,1 %) 14 (1,8%) Kappalemäärä ja prosenttia leikkauksista
Primaari lonkka- ja polviproteesi-infektiot Oulaskangas 1,3 1,8 10 (1,3 %) 10 (1,2 %) 16 (1,9%) Kappalemäärä ja prosenttia leikkauksista
MRSA:n aiheuttamat veriviljely- ja likvorpositiiviset infektiot 3 2 2 2 2 Lukumäärä
Clostrium difficile, toksiinipositiiviset tapaukset 417 421 492 454 501 Lukumäärä koko shp:n alueella. Lähde: THL
Päätoimisten hygieniahoitajien määrä 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Päätoimisten infektiolääkäreiden määrä infektioiden torjuntatyössä 3 4 2 2 2
Mikrobilääkesuositus käytössä Kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
Laadunhallinta ja potilasturvallisuus 2021 2020 2019 2018 2017 Laskentatapa tai selite
Muistutukset 2,3 1,9 2,4 2,3 2,1 Organisaatioon osoitettujen muistutusten lkm /1 000 hoidettua hetua
Kantelut 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 Organisaatioon eri valvovilta viranomaisilta osoitettujen kanteluvastinepyyntöjen lkm /1 000 hoidettua hetua
Potilasvahinkoilmoitukset 3,7 1,6 1,3 2,1 2,6 Potilasvakuutuskeskukseen tehtyjen PPSHP:n sairaaloita (OYS,OAS, Visala) koskevien potilasvahinkoilmoitusten lkm/1000 hoidettua hetua, ilmoitusten lukumäärän kolmen vuoden keskiarvo
Korvattujen potilasvahinkojen määrä 110 110 80 112 87 Potilasvakuutuskeskus, ko.vuonna ratkaistut PPSHP:n sairaaloita (OYS,OAS, Visala) koskevat potilasvahinkoilmoitukset > niistä korvattujen vahinkojen lkm
Korvattujen potilasvahinkojen osuus (%) ratkaistuista 22,6 29,3 20,7 27,9 24,0 Korvattujen potilasvahinkojen % osuus Potilasvahinkokeskuksen seurantavuonna ratkaisemista  PPSHP:n sairaaloita (OYS, OAS, Visala) koskevista potilasvahinkoilmoituksista
Vaaratapahtumailmoitukset PPSHP 6 497 6 511 6 724 6 335 5 866 Ilmoittamisaktiivisuus; vaaratapahtumailmoitusten lkm, tapahtumapaikka PPSHP:n sairaalat (HaiPro Potilasturvallisuus -osio)
Läheltä piti tilannne ilmoitusten osuus vaaratapahtumailmoituksista 39,3 39,7 41,7 41,4 37,6 Läheltä piti tilannne -ilmoitusten osuus vaaratapahtumailmoituksista; tapahtumapaikka PPSHP:n sairaalat, ilmoittaja omaa henkilökuntaa
Potilaiden/läheisten vaaratapahtumailmoitukset (Haipro) 78 82 59 65 41 Potilaiden/läheisten PPSHP:n sairaaloihin tekemien vaaratapahtumailmoitusten lkm
ISBAR raportointimalli käytössä osin osin osin osin Kyllä / ei
Potilasrannekkeen käyttö % 80,7 93,6 Rannekkeellisten potilaiden osuus (%) tarkistusajankohtana tarkistetuissa yksiköissä hoidossa olleista potilaista , käyttökartoitus joka 2. vuosi
Potilasturvallisuuskulttuurikysely käytössä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä TUKU -mittari, joka 4. vuosi, ensimmäinen v. 2012
Leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Sisältyy Lesu-ohjelmaan, 3 tarkistuskohtaa
GTT-tiedot jos käytössä ei ei ei ei ei
Lääkehoidon kokonaisarviointi kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
Asiakasmittarit 2021 2020 2019 2018 2017 Laskentatapa tai selite
Asiakaspalautteen määrä 15 919 23 673 1 849 2 124 2 088 Asiakaspalautejärjestelmä 2015-2019
Viisi yhteistä kysymystä  tyytyväiset asiakkaat
Saamani hoito/-palvelu oli hyvää 89,5 85,9 77,8 76,9 77,8 Täysin tai osittain samaa mieltä olleet, %-osuus kysymykseen vastanneista
Henkilökunta kohteli minua hyvin 88,4 89,8 81,8 82,3 82,9 Täysin tai osittain samaa mieltä olleet, %-osuus kysymykseen vastanneista
Saamani tieto hoidosta/tutkimuksesta/palvelusta oli ymmärrettävää 86,3 89,0 81,6 82,7 80,7 Täysin tai osittain samaa mieltä olleet, %-osuus kysymykseen vastanneista
Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani 85,5 78,7 81,5 80,3 78,3 Täysin tai osittain samaa mieltä olleet, %-osuus kysymykseen vastanneista
Koin oloni turvalliseksi hoidon/tutkimuksen/palvelun aikana 85,5 84,8 81,1 81,3 81,8 Täysin tai osittain samaa mieltä olleet, %-osuus kysymykseen vastanneista
Viisi yhteistä kysymystä, tyytymättömät asiakkaat Täysin tai osittain erimieltä olleet, %-osuus vastanneista
Saamani hoito/-palvelu oli hyvää 8,1 12,6 19,0 20,5 18,6 Täysin tai osittain erimieltä olleet, %-osuus vastanneista
Henkilökunta kohteli minua hyvin 9,4 9,1 15,2 14,2 13,7 Täysin tai osittain erimieltä olleet, %-osuus vastanneista
Saamani tieto hoidosta/tutkimuksesta/palvelusta oli ymmärrettävää 10,3 9,8 13,8 13,2 13,6 Täysin tai osittain erimieltä olleet, %-osuus vastanneista
Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani 10,1 15,2 13,7 14,0 14,3 Täysin tai osittain erimieltä olleet, %-osuus vastanneista
Koin oloni turvalliseksi hoidon/tutkimuksen/palvelun aikana 11,9 13,2 14,9 15,3 13,5 Täysin tai osittain erimieltä olleet, %-osuus vastanneista
Potilasasiamiesyhteydenotot tyypeittäin 1 742 1 621 1 687 1 707 1 685 Yhteydenottojen lukumäärä
Potilasvahinko 707 729 750 715 727
Hoito  /hoidon toteutus 578 526 522 530 511
Potilasasiakirjat 179 164 146 203 142
Hoitoon pääsy 126 95 170 148 129
Itsemääräämisoikeus 81 51 76 63 60
Hoitoon liittyvä kohtelu 175 145 122 100 103
Salassapito, tietosuoja 73 66 67 54 62
Tiedonsaanti 75 60 46 46 45
Lääkevahinko 29 15 19 8 13
Esinevahinko 18 8 14 11 21
Tapaturma 21 27 21 27 25
Muu syy 111 106 88 126 108
Yhteydenotot, osuus (%) eri potilaista 1,2 1,2 1,3 1,3
Hoitotyösensitiiviset mittarit 2021 2020 2019 2018 2017 Laskentatapa tai selite
Hoitoisuusluokkiin 4-5 kuuluvat osuus vuodeosastoilla (%) 46,3 51,2 56,4 55,5 53,1 somaattiset  vuodeosastopotilaat, HL 4-5 eli vaativimmat potilaat eli maksimaalinen ja intensiivinen hoidon tarve vuodeosastoilla
Kaatumiset 300,0 1,2 1,2 1,0 1,2 Sairaalahoidon aikana potilaalle haittaa aiheuttaneet kaatumiset per 1000 potilaspäivää.
Synnytystilastot (IPANA, THL) 2021 2020 2019 2018 2017 Laskentatapa tai selite
Synnytykset 3 413 3 434 3 309 3 972 4 310
Syntyneet lapset 3 471 3 487 3 350 4 026 4 367 Synnytysten lkm OYS ja Oulaskangas
alatiesynnytykset 2 785 2 870 2 737 3 319 3 669
imukuppisynnytykset 255 236 252 276 298 lkm ja osuus synnytyksistä
imukuppisynnytysten osuus synnytyksistä 7,5 6,9 7,6 6,9 6,9
monikkosynnytykset 56 51 41 55 55 Synnytykset, joissa syntyy 2 tai useampi lasta
keisarileikkaus 628 564 572 653 641
keisarinleikkausten osuus synnytyksistä 18,4 16,4 17,3 16,4 14,9
elävänä syntyneet 3 459 3 480 3 345 4 008 4 356 Vastasyntynyt, joka raskauden kestosta ja painosta riippumatta synnyttyään hengittää tai osoittaa muita elonmerkkejä
kaksoset 54 51 41 54 55 kaksossynnytysten määrä vuodessa
hyvin pieni syntymäpaino / alle 1500 g 37 32 34 51 51 Vastasyntyneen lapsen tai sikiön paino, joka on alle 1 500 grammaa
kuolleena syntyneet 12 7 5 18 11 Sikiö tai vastasyntynyt, jolla syntyessään ei todeta elävänä syntyneen elonmerkkejä ja jonka syntymätapahtuma täyttää synnytyksen määritelmän
perinataalimortaliteetti 0,43 0,37 0,33 0,61 0,47 Kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana (syntymästä 0 – 6 vrk tai lapsen ikä < 7 vrk) kuolleiden lasten määrä kaikkia syntyneitä lapsia (elävänä ja kuolleena syntyneet) kohti
Pikkukeskosten tilastoja Vermont Oxford-verkostossa 2018-2020 2017-2019 2016-2018 2015-2017 2014-2016 Laskentatapa tai selite
Kokonaiskuolleisuus 7/108 (6,5 %) 6/130 (4,6 %) 6/143 (4,2%) 6/142 (4,2%) 4/144 (2,8 %) lkm ja prosenttosuus,kokonaiskuolleisuus joko synnytyssalissa tai hoitojakson aikana ennen kotiutumista
Myöhempi kuolleisuus 4/105 (3,8 %) 4/128 (3,1 %) 3/141 (2,1 %) 4/140 (2,9%) 2/143 (1,4 %) lkm ja prosenttosuus,kokonaiskuolleisuus hoitojakson aikana ennen kotiutumista, pl. synnytyssalissa kuolleet
Steroidi ennen syntymää, eli antenataalinen glukokortikoidihoito yli 90 % yli 90 % yli 90 % yli 90 % yli 90 % im tai iv annosteltu kortikosteroidi mihin aikaan vain ennen synnytystä
Myöhäinen infektio 7/105 (6,7 %) 9/126 (7,1 %) 12/138 (8,7 %) 16/137 (11,7%) 15/144 (10,4 %) lkm ja prosenttosuus, Late bacterial infection or coagulase negative staph or fungal infection after day 3 or life
Nekrotisoiva enterokoliitti 0/106 (0 %) 2/129 (1,6%) 2/141 (1,4 %) 2/140 (1,4%) 1/144 (0,7 %) lkm ja prosenttosuus, Necrotizing enterocolitis diagnosed at surgery, at postmortem examination, or clinically and radiographically
Krooninen keuhkosairaus <33 viikon kypsyysiässä 8/85 (9,4 %) 11/103 (10,7 %) 12/121 (9,9 %) 15/128 (11,7%) 14/133 (10,5 %) lkm ja prosenttosuus,Chronic lung disease among infants who survive 36 weeks or to discharge home or first birthday and whose gestational age is 32 weeks or less at birth
Kystinen periventrikulaarinen leukomalasia 7/104 (6,7 %) 4/126 (3,2%) 1/138 (0,7 %) 2/139 (1,4%) 2/144 (1,4 %) lkm ja prosenttosuus,Evidence of cystic periventricular leukomalacia on a cranial ultrasound, CT, or MRI obtained at any time
ROP (keskosten retinopatia) 6/105 (5,7 %) 6/122 (4,9 %) 6/135 (4,4 %) 6/135 (4,4%) 6/144 (4,2 %) lkm ja prosenttosuus,retinopatia asteet 3,4 ja 5
Vaikeat aivoverenvuodot 8/104 (7,7 %) 11/126 (8,7%) 13/138 (9,4 %) 9/149 (6,0%) 8/143 (5,6 %) lkm ja prosenttiosuus, vaikeat aivoverenvuodot (IVH Gr. III-IV)
Death or morbidity 34/108 (31,5 %) 38/131 (29%) 43/143 (30 %) 46/142 (32,3%) 42/144 (29,2 %) lkm ja prosenttiosuus, Death or morbidity eli niiden osuus, jotka joko kuolivat TAI joille merkittävä keskosuusongelma (BPD; NEC; PVL tai IVH gr III-IV)