Toisiolain mukaiset neuvontapalvelut

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä on säädetty erillinen laki (ns. toisiolaki, 552/2019). Toisiolain tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely.

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö (toisiokäyttö) tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin siinä ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu.

Toisiolaissa säädetyt toissijaiset käyttötarkoitukset ovat:

  • Tieteellinen tutkimus
  • Tilastointi
  • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
  • Viranomaisohjaus ja -valvonta
  • Viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävä
  • Opetus
  • Tietojohtaminen