Potilashoito, laatu ja potilasturvallisuus

Yleinen asiakaspalaute

Palveluidemme kehittämiseksi toivomme sinun antavan palautetta hoidostasi. Sinä tai läheisesi voitte antaa palautetta jo hoidon aikana hoitoyksikössä suullisesti tai joissakin yksiköissämme olevien palautelaitteiden tai paperisten palautelomakkeiden avulla. Hoitoyksiköiden esimiehet käsittelevät yksikköönsä saapuvat palautteet.

Mikäli havaitset sivustollamme saavutettavuusongelmia, voit antaa niistäkin palautetta.

Huomioithan seuraavat asiat palautetta antaessasi:

  • Jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, lisää palautelomakkeelle yhteystietosi
  • Tietoturvasyistä palautteeseen ei tule laittaa henkilötunnusta eikä luottamuksellisia tietoja omasta tai toisen henkilön sairaudesta tai hoidosta.
  • Et voi perua tai siirtää hoito- tai tutkimusaikaa palautelomakkeella

Asiakaspalautejärjestelmämme kautta emme vastaa:

  • Potilaan hoitoon liittyviin kysymyksiin tai tiedusteluihin; voit soittaa näissä asioissa sinua hoitavaan yksikköön
  • Varattujen tutkimus- tai hoitoaikojen perumis- ja muutospyyntöihin tai erilaisiin korvaushakemuksiin; voit soittaa näissä asioissa sinua hoitavaan yksikköön
  • Potilaslaskutukseen liittyviin kysymyksiin; laskutuksen yhteystiedot löydät saamastasi laskusta

ANNA PALAUTETTA

 

Palaute hoitotyöstä

Hoitotyöstä kerättyä palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen on täysin anonyymiä eikä henkilötietoja kerätä. Kokemuksesi, mielipiteesi ja ajatuksesi hoitotyöstä ovat meille tärkeitä!

Hoitotyön palautekyselyt


Reklamaatiot ja potilasvaaratilanteesta ilmoittaminen

Jos sinulla on huomautettavaa hoidosta, henkilökunnan kohtelusta tai muusta vastaavasta, voit tehdä aiheesta reklamaation.

Tutustu potilaan oikeuksiin täältä ennen reklamaation tekemistä.

Potilasasiavastaava neuvoo potilaita, heidän omaisiaan ja sairaalan henkilökuntaa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Jos hoitoosi tai kohteluusi liittyy epäselvyyksiä, keskustele niistä ensin hoitavan henkilökunnan ja heidän esimiestensä kanssa.

Potilasasiavastaavan yhteystiedot löydät täältä.

Siirry reklamaatio-ohjeisiin


Toiminnan kehittämisidea

Onko sinulla hyvä idea toimintamme kehittämiseen? Kirjaa se  ideapankkiin talteen ja jatkotyöstettäväksi! Näin olet mukana toteuttamassa ratkaisuja, jotka lisäävät toiminnan sujuvuutta ja turvallisuutta. Saapuneet kehittämisideat käsitellään kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

anna Kehittämisidea!