Anna palautetta

Yleinen asiakaspalaute

Palveluidemme kehittämiseksi toivomme sinun antavan palautetta hoidostasi. Sinä tai läheisesi voitte antaa palautetta jo hoidon aikana hoitoyksikössä suullisesti tai joissakin yksiköissämme olevien palautelaitteiden tai paperisten palautelomakkeiden avulla. Hoitoyksiköiden esimiehet käsittelevät yksikköönsä saapuvat palautteet.

Mikäli havaitset sivustollamme saavutettavuusongelmia, voit antaa niistäkin palautetta.

Huomioithan seuraavat asiat palautetta antaessasi:

  • Jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, lisää palautelomakkeelle yhteystietosi
  • Tietoturvasyistä palautteeseen ei tule laittaa henkilötunnusta eikä luottamuksellisia tietoja omasta tai toisen henkilön sairaudesta tai hoidosta.
  • Et voi perua tai siirtää hoito- tai tutkimusaikaa palautelomakkeella

Asiakaspalautejärjestelmämme kautta emme vastaa:

  • Potilaan hoitoon liittyviin kysymyksiin tai tiedusteluihin; voit soittaa näissä asioissa sinua hoitavaan yksikköön
  • Varattujen tutkimus- tai hoitoaikojen perumis- ja muutospyyntöihin tai erilaisiin korvaushakemuksiin; voit soittaa näissä asioissa sinua hoitavaan yksikköön
  • Potilaslaskutukseen liittyviin kysymyksiin; laskutuksen yhteystiedot löydät saamastasi laskusta

Anna palautetta! Ge respons! Give Feedback!

Palaute hoitotyöstä

Hoitotyöstä kerättyä palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Kokemuksesi, mielipiteesi ja ajatuksesi hoitotyöstä ovat meille tärkeitä! Kyselyyn vastaaminen on täysin anonyymiä eikä henkilötietoja kerätä.


Reklamaatiot ja potilasvaaratilanteesta ilmoittaminen

Jos sinulla on huomautettavaa hoidosta, henkilökunnan kohtelusta tai muusta vastaavasta, voit tehdä aiheesta reklamaation. Tutustuthan ensin potilaan oikeuksiin täältä

Potilasasiamies neuvoo potilaita, heidän omaisiaan ja sairaalan henkilökuntaa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Mikäli hoitoosi tai kohteluusi liittyy epäselvyyksiä, keskustele niistä ensin hoitavan henkilökunnan ja heidän esimiestensä kanssa. Potilasasiamiehen yhteystiedot löydät täältä.

Siirry reklamaatio-ohjeisiin

Tietosuoja

OYSissa  huolehditaan, että asiakkaita, potilaita, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä koskevien henkilötietojen käsittely on vastuullista ja tietosuojaa koskevan sääntelyn mukaista. Tietosuoja- ja rekisteriselosteita pääset tarkastelemaan tästä. Sivulta löydät myös tarpeelliset lomakkeet muun muassa tietojenkäsittelyn selvitys- ja tarkastuspyyntöihin.


Toiminnan kehittämisidea

Onko sinulla hyvä idea toimintamme kehittämiseen? Kirjaa se PPSHP:n ideapankkiin talteen ja jatkotyöstettäväksi! Näin olet mukana toteuttamassa ratkaisuja, jotka lisäävät toiminnan sujuvuutta ja turvallisuutta. Saapuneet kehittämisideat käsitellään PPSHP:n kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

anna Kehittämisidea!


Anna meille palautetta OmaOYS-palvelusta

Tällä kyselyllä voit antaa palautetta OmaOYS -sähköisen asionnin palvelusta. Huomioithan, että palautteeseen ei tule laittaa henkilötunnusta eikä luottamuksellisia tietoja omasta tai toisen henkilön sairaudesta tai hoidosta.

Anna palautetta


Anna meille palautetta verkkosivusta

Kerro meille, mitä voisimme vielä kehittää tai olemmeko mahdollisesti onnistuneet jossakin hyvin.

Anna palautetta