Yleislääketieteen jatko- ja täydennyskoulutus

Yleislääketieteen yksikkö tukee terveyskeskuksissa tapahtuvaa lääkärien ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alueella yhdessä Oulun yliopiston yleislääketieteen oppialan kanssa.

Lääkärien ammatillisen jatkokoulutuksen tukeminen kohdistuu terveyskeskuksissa suoritettavan yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) –vaiheen, yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen ja muiden erikoisalojen yhdeksän kuukauden palveluun.

  • Järjestämme koulutuksia YEK-vaiheen ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa oleville lääkäreille
  • Toteutamme yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyyn kuuluvan starttiseminaarin ja YES-verkkokurssin 2 kertaa vuodessa
  • Valmennamme terveyskeskuksiin erikoislääkärikouluttajia ja lähiohjaajia
  • Koordinoimme yleislääketieteen kouluttajaylilääkäriverkostoa Pohjois-Suomen yhteistyöalueella.
  • Järjestämme YEK-vaiheeseen kuuluvan Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturva järjestelmä -opintojakson (16 tuntia)

Yhteystiedot

Ylilääkäri, professori Markku Timonen, puh. 040 832 4883, markku.timonen@oulu.fi
Asiantuntijalääkäri Maija Bolszak, puh. 050 346 1313, maija.bolszak@pohde.fi
Asiantuntijalääkäri Anna Hynynen, puh. 050 408 8716, anna.hynynen@pohde.fi
Assistentti Tuula Luukela, puh. 040 182 8207, tuula.luukela@pohde.fi (muutokset koulutusilmoittautumisiin, mm. laskutustiedot)

Yleislääketieteen jatkokoulutus

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta vastaa yleislääketieteen erityis- ja erikoislääkärikoulutuksesta, jotka ovat yliopistojen ammatillista jatkokoulutusta. Kaikki ajankohtaiset ja ao. tiedostot löytyvät valtakunnallisilta ammatillisen jatkokoulutuksen sivuilta laaketieteelliset.fi

Erikoislääkärikouluttaja ja lähiohjaaja

Jokaisella jatkokoulutuksessa olevalla lääkärillä tulee olla nimetty henkilökohtainen erikoislääkärikouluttaja tai lähiohjaaja. Vastaamme erikoislääkärikouluttajien ja lähiohjaajien koulutuksesta. Kehitämme ja koordinoimme yleislääketieteen alueellisen kouluttajaylilääkäriverkoston toimintaa. Alueelliset kouluttajaylilääkärit tukevat erikoislääkärikouluttajia ja lähiohjaajia omilla alueillaan.

Yleislääketieteen koulutuskalenteri ja koulutusmateriaaleja

Tähän on koottu Pohteen yleislääketieteen yksikön järjestämät ja Oulun yliopiston yleislääketieteen opinto-ohjelman hyväksymät koulutukset. Koulutusten kohderyhmänä ovat kaikki perusterveydenhuollossa työskentelevät lääkärit. Kalenteriin on nostettu myös valtakunnallisesti tärkeitä ja kiinnostavia koulutuksia ja tapahtumia sekä sairaanhoitopiirin alueellisia lääketieteellisiä koulutuksia yleislääketieteeseen soveltuvilta osin.

Lisää koulutuksia löydät myös Pohteen:n koulutuskalenterista.

Henkilötietojen käsittely koulutusten yhteydessä (tietosuojaseloste)

Ilmoittautumisohje:
Ilmoittaudu koulutuksen yhteydessä olevan ilmoittautumislinkin kautta. Mikäli ilmoittautuminen on PPSHP:n koulutuskalenterin kautta, siitä on maininta erikseen. PPSHP:n koulutusjärjestelmään tulee rekisteröityä ennen ensimmäistä ilmoittautumista.

Koulutusterveyskeskukset

Lääkärien jatkokoulutus tapahtuu terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Oulun yliopiston ja Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alueen terveyskeskusten kanssa on solmittu sopimus koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Sopimuksessa terveyskeskukset ovat sitoutuneet huolehtimaan perehdytyksen toimivuudesta, koulutettavien työn monipuolisuudesta ja sovittujen koulutusten laatukriteerien täyttymisestä.