Kehittäminen

OYS Hoitotyön palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen monialaisesta asiantuntemuksesta vastaavat johtajaylilääkäri, sosiaalijohtaja ja johtajaylihoitaja (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 35§). Ammatillisten johtajien tehtävänä on tukea laadukkaiden ja turvallisten palvelujen kokonaisuutta, eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä sekä hoito- ja toimintakäytäntöjen kehittämistä. Hoitotieteen ja -työn tehtäväalaa johtaa johtajaylihoitaja, jonka valitsee aluehallitus. Johtajaylihoitaja toimii hyvinvointialueen johtajan alaisuudessa.

Johtajaylihoitajan tiimiin kuuluvat asiantuntijaylihoitajat. Tiimi työskentelee tiiviissä yhteistyöverkostossa toimialueiden, hoitotyön johdon, asiantuntijoiden ja hyvinvointialueen muun johdon kanssa. Työn tavoitteena on hoitotyön laadun ja vetovoimaisuuden varmistaminen hoitotyön sisällön, koulutuksen ja tutkimuksen tuntevan johtamisen tuelle yhteistyössä monialaisesti.

Tehtäväalakokonaisuuksiin kuuluvat näyttöön perustuvien toimintamallien, osaamisen, laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuuden seuranta, arviointi ja kehittäminen sekä muiden hoitotyön prosessien koordinointi ja integraatio hyvinvointialueen palveluissa.

​​​​​​​Hoitotieteen ja -työn tehtäväalaan kuuluu lisäksi oman professioon liittyvän TKIO -toiminnan johtaminen ja kehittäminen yhteistyössä järjestämistoimintojen ja muiden professioiden tehtäväalojen asiantuntijoiden kanssa.

Yhteystiedot

  • Merja Meriläinen, johtajaylihoitaja, p. 0400 816 806
  • Sami Sneck, asiantuntijaylihoitaja, p. 040 508 6197
  • Annukka Tuomikoski, asiantuntijaylihoitaja, p. 050 475 5194

Muut hoitotyön johtajien yhteystiedot