Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Terveyttä edistävä sairaala

Sairaanhoitopiiri huomioi terveyden edistämisen strategiassaan. Terveyden edistämisen näkökulma tulisi olla osana kaikkea sairaalan toimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kuuluu Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:een. Yhdistyksen kautta sairaanhoitopiiri kuuluu myös kansainväliseen Health Promoting Hospitals (HPH) -verkostoon. Terveyttä edistävät sairaalat -verkoston toiminnassa terveyden edistäminen käsittää potilaiden terveyden edistämisen, terveellisen organisaation, henkilökunnan terveyden edistämisen ja väestön terveyden edistämisen.