Kehittäminen

Arjen sankarit materiaalit

Arjen sankarit -hankkeen esitteet
Arjen sankarit – miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -video
Arjen sankarit Arki paremmaksi -asiakasesite
Arjen sankarit -hanke-esite

Arjen sankarit -käsikirja
Arjen sankarit -käsikirja

Arjen sankarit -hankkeen asiakaspolut
Arjen sankarit Kuntoutumisen ja ravitsemusterveyden edistämisen polku

Arjen sankarit – kuntoutumisen ja ravitsemusterveyden edistämisen polku on rakennettu työelämän ulkopuolella oleville, työikäisille miehille. Työikäinen työelämän ulkopuolella oleva mies asioi TE- / työllisyys-/ kuntouttavissa tai sote-palveluissa. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tunnistetaan tarve elintapojen kohentamiselle. Mies ohjataan kuntoutumisen ja ravitsemusterveyden edistämisen polulle, joka on osa asiakkaan työllistymistä edistäviä toimia ja voi olla ensimmäinen askel työllistymisen polulla. Toimintamalli istuu hyvin osaksi kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta ja mielenterveyden palveluita.
Polku alkaa Hyvinvointia ruoasta -ruoanvalmistusryhmällä tai Hyvä arki -ryhmällä. Molemmat ryhmät sisältävät teemoja terveellisistä elintavoista ja painopiste on terveellisessä ravitsemuksessa. Ryhmässä miehet valmistavat ruokaa, perehtyvät terveelliseen ravitsemukseen ja muihin terveyttä edistäviin elintapoihin sekä asettavat tavoitteita omien elintapojensa parantamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen tai mt-palvelujen ammattilaisen työparina ryhmissä on esim. ravitsemusterapeutti, muu ravitsemusalan ammattilainen tai toimintaterapeutti. Muita ryhmien aikana miesten tukena olevia ammattilaisia ovat terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja. Jokainen asiantuntija osaltaan auttaa ja tukee ryhmään osallistuvia miehiä tieto-, taito- ja osaamishaasteissa. Lisäksi toimintaan osallistuvat eri toimijat kunnan liikunta- ja hyvinvointipalveluista tarjoamalla toimintaa miehille heidän kokonaishyvinvointinsa edistämiseksi.

Arjen sankarit -hankkeen ryhmäohjausmallit
Hyvinvointia ruoasta -ryhmäohjausmalli
Hyvä arki -ryhmäohjausmalli

Arjen sankarit -hankkeen oppaat ja työkirjat
Hyvinvointia ruoasta -ohjaajan opas ja materiaalit
Hyvää arkea -työkirja

Arjen sankarit -hankkeen koulutusmateriaalit
Hyvinvointia ruoasta -ohjaajakoulutus

Arjen sankarit -hankkeen blogi- ja kolumnikirjoitukset
Hyvinvointia ruoasta -ohjaaja opastaa kohti terveellisiä ruokailutottumuksia
Terveellisten elintapojen edistäminen kuntouttavassa työtoiminnassa 
Hyvinvointirata – toiminnallinen työkalu ryhmän ohjaajalle elintapojen puheeksi ottamiseen
Kannustava tuki terveyteen on tärkeää työkyvyn edistämisessä
Kasviksia 6 kourallista päivässä
Ruoasta hyvinvointia miehille

Arjen sankarit -hankkeen uutiskirjeet
Arjen sankarit uutiskirje 12/2022
Arjen sankarit uutiskirje 10/2022
Arjen sankarit uutiskirje 9/2022
Arjen sankarit uutiskirje 6/2022

Arjen sankarit -hankkeen webinaarit
Ravitsemuswebinaari Syömisen moninaisuus 19.5.22
Myönteinen ruokasuhde 19.5.22
Edullinen ja terveellinen syöminen 15.4.21
Hävikkiruoka hyötykäyttöön 15.4.21
Terveellisellä ruoalla miehet kuntoon 26.4.21
Ravitsemusterveyden edistäminen kuntouttavassa työtoiminnassa 26.4.21
Ravitsemuswebinaari Syömisellä hyvinvointia ja terveyttä 27.4.22
Ravitsemuswebinaari Ravitseva ateria ja välipala 27.4.22

Arjen sankarit -hankkeen raportit ja opinnäytetyöt
Arjen sankarit, hyvinvointia ruoasta ryhmä. Yhteenveto ryhmästä. Kortessalo L. & Puroila L. 2022
Hyvinvointia ruoasta -ryhmä osana Oulaisten työpajamiesten palvelupolkua. Kehittämistehtävä, Järvi L.2020

Arjen sankarit -hankkeen arviointi
Arjen sankarit -arviointimatriisi

Arjen sankarit -hankkeen videot
Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle 2020-2022

Arjen sankarit -hanke Innokylässä
Toimintamallin esittely

THL:n HYTE-toimintamallien arviointi Arjen sankarit -toimintamallista
Arjen sankarit -toimintamallin arviointi
HYTE-toimintamalli 2/2023: Arjen sankarit