Tutkimuksen ja julkaisujen rekisteröinti

Tutkijalähtöisen tutkimuksen rekisteröinti, tulosten julkaisu ja lopettamisilmoitus kuuluvat tutkijalle.