Valtion tutkimusrahoitus (VTR)

Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on säädetty terveydenhuoltolaissa ja lain asetuksissa. Valtion tutkimusrahoitus annetaan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tutkimustoimikunnalle, joka myöntää rahoitusta tutkimushankkeisiin sille esitettyjen hakemusten perusteella.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena tulee olla väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta, terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden edistäminen sekä uuden tiedon tuottaminen ja huolehtiminen sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

Tutkimushanke

VTR tulee käyttää hankkeistettuna, Pohteen toimintana sen omistamissa tai hallinnassa olevissa tiloissa tapahtuvaan yliopistotasoiseen tieteelliseen tutkimukseen. Hankkeen tulee muodostua yhdestä tutkimuskokonaisuudesta ja rahoitusta voi hakea yhdelle tai kahdelle vuodelle (optio).

Kutakin tutkimushanketta varten perustetaan K-projekti, jonne kulut kohdennetaan. Pohteen projektikuvaus/asettamispäätös -lomake löytyy Ilonasta.