Konsernipalvelut


Tekniset palvelut

Infrapalvelujen vastuualueeseen kuuluvat kiinteistön ylläpitoon, tilahallintaan ja lääkintälaitteiden huoltoon liittyvät toiminnot Oulun yliopistollisessa sairaalassa sekä Oulaskankaan sairaalassa Oulaisissa. Infrapalvelujen vastuualueen toimialat ovat: ylläpitopalvelut, lääkintätekniikka, rakennuttamispalvelut ja tilapalvelut.

Infrapalvelujen vastuualueen tehtävänä on tukea sairaanhoitopiirin yksiköiden toimintaa tuottamalla asianmukaiset tilat, toimivan infran ja turvalliset laitteet sekä tarjoamalla turvallisen toimintaympäristön.


Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on tuottaa asiantuntijapalveluita virka- ja työehtosopimusasioissa, ylläpitää henkilöstö- ja virkarekisteriä ja huolehtia työhyvinvointi-, työsuojelu-, koulutus- ja rekrytointipalvelujen tuottamisesta henkilökunnalle.

Henkilöstöpalvelujen avaintehtäväalueet:

  • Henkilöstöjohtaminen (yhtymätason neuvottelutoiminta ja paikallinen sopiminen; palkka-asiamiestoiminta; työlainsäädäntöön liittyvä tulkinta ja ohjaus)  
  • Palvelussuhdeasiat (palvelussuhteen hallinta; virka- ja työehtosopimusten hallinta ja ohjaus; palkanlaskenta; henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien hallinta; sairaanhoitopiirin henkilöstön taloussuunnittelutietojen tuottaminen ja ohjaus; henkilöstöhallinnon raporttien ja tilastojen kehittäminen ja tuottaminen) 
  • Työhyvinvointi (työsuojelun valvonta ja ohjeistus; työhyvinvointiohjelmat; työterveyshuollon ohjaus ja työhyvinvointikysely)  
  • Osaamisen hallinta (koulutustarpeiden kartoittaminen; henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja osaamisen kehittäminen; osaamisen ja osaamisen vaatimusten kartoittaminen)  
  • Resurssien hallinta (resurssisuunnittelu; rekrytointi; sisäisen työvoiman käytön ohjaus)


Tietohallinto

Tietohallinnon tehtävänä on toimia tietojenkäsittelyasioissa koko sairaanhoitopiirin ja sen yksittäisten sairaaloiden edunvalvojana. Tietohallinto katsoo, että koko organisaation toiminta-ajatusta ja liikeideaa tukevia tietojenkäsittelytoimintoja kehitetään, toteutetaan ja ylläpidetään yhdessä sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden kanssa tehokkaasti ja taloudellisesti ja keskenään yhteensopivasti, tietoturvallisuutta vaarantamatta.