Reklamaatiot

Erilaiset reklamaation muodot

Alta löydät ohjeet reklamaatioiden tekemiseen. Reklamaation muotona voi olla 1) muistutus, 2) kantelu, 3) potilasvahinkoilmoitus, 4) Lääkevahinkoilmoitus, 5) esine- tai muut vahingot ja 6) Potilasvaaratilanne. Mikäli tarvitset neuvontaa, potilasasiamies neuvoo potilaita, heidän omaisiaan ja sairaalan henkilökuntaa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa reklamaation tekemisissä. Potilasasiamiehen yhteystiedot löydät tämän sivun lopusta.

Osassa reklamaatioista voi hyödyntää pohjana valmista lomaketta. Löydät lomakkeet alta olevan linkin takaa.

siirry lomakkeisiin

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo potilaita, heidän omaisiaan ja sairaalan henkilökuntaa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Mikäli hoitoosi tai kohteluusi liittyy epäselvyyksiä, keskustele niistä ensin hoitavan henkilökunnan ja heidän esimiestensä kanssa. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisesti perusteltuihin hoitopäätöksiin.

Potilasasiamiehet ovat tavoitettavissa puhelimitse arkisin 8.00–15.00. Henkilökohtainen tapaaminen sovitaan puhelimitse.

Potilasasiamiehen tehtävät:

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu neuvoa, ohjata ja tarvittaessa avustaa kysymyksissä, jotka liittyvät esimerkiksi:

  • oikeuteen hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun
  • potilaan itsemääräämisoikeuteen
  • potilaan tiedonsaantioikeuteen
  • laillisen edustajan tai omaisen tiedonsaantioikeuteen ja toimivaltaan
  • alaikäisen potilaan asemaan
  • miten voi toimia ollessaan tyytymätön hoitoon tai kohteluun (muistutus-, kantelumenettely)
  • potilas-/lääkevakuutuslain mukaisen potilas-/lääkevahingon vireille saamiseen ja korvausmenettelyyn (potilasvahinko-/lääkevahinkoilmoitus, korvaushakemus, muutoksenhaku)
  • potilaan oikeuksista tiedottamiseen