Potilashoito, laatu ja potilasturvallisuus

Reklamaatiot

Alta löydät ohjeet reklamaatioiden tekemiseen. Reklamaation muotona voi olla 1) muistutus, 2) kantelu, 3) potilasvahinkoilmoitus, 4) Lääkevahinkoilmoitus, 5) esine- tai muut vahingot ja 6) Potilasvaaratilanne. Mikäli tarvitset neuvontaa, potilasasiamies neuvoo potilaita, heidän omaisiaan ja sairaalan henkilökuntaa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa reklamaation tekemisissä. Potilasasiamiehen yhteystiedot löydät tämän sivun lopusta.

Osassa reklamaatioista voit hyödyntää pohjana valmista lomaketta. Löydät lomakkeet alta olevan linkin takaa.

siirry lomakkeisiinPotilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo potilaita, heidän omaisiaan ja sairaalan henkilökuntaa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Mikäli hoitoosi tai kohteluusi liittyy epäselvyyksiä, keskustele niistä ensin hoitavan henkilökunnan ja heidän esimiestensä kanssa. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisesti perusteltuihin hoitopäätöksiin.

Potilasasiamiehet ovat tavoitettavissa puhelimitse arkisin 8.00–15.00. Henkilökohtainen tapaaminen sovitaan puhelimitse.

Potilasasiamiehen tehtävät:

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu neuvoa, ohjata ja tarvittaessa avustaa kysymyksissä, jotka liittyvät esimerkiksi:

  • oikeuteen hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun
  • potilaan itsemääräämisoikeuteen
  • potilaan tiedonsaantioikeuteen
  • laillisen edustajan tai omaisen tiedonsaantioikeuteen ja toimivaltaan
  • alaikäisen potilaan asemaan
  • miten voi toimia ollessaan tyytymätön hoitoon tai kohteluun (muistutus-, kantelumenettely)
  • potilas-/lääkevakuutuslain mukaisen potilas-/lääkevahingon vireille saamiseen ja korvausmenettelyyn (potilasvahinko-/lääkevahinkoilmoitus, korvaushakemus, muutoksenhaku)
  • potilaan oikeuksista tiedottamiseen

 

OYSin, OYS Konstin ja NordLabin potilasasiamiehet

Kati Koivunen
Puhelin: 040 762 6285
Sähköposti: kati.koivunen(at)pohde.fi

Kaisa Oikarinen
Puhelin: 040 3185123
Sähköposti: kaisa.oikarinen(at)pohde.fi

Postiosoite:
PL 10 90029 Pohde

Käyntiosoite:
OYS N-sisäänkäynti, rakennusosa N2, 4. kerros, huone N2 431
Kajaanintie 50,  90220 OYS

 

Oulaskankaan sairaalan potilasasiamies

sosiaalityöntekijä-potilasasiamies Hanna Kankaala
puhelin: 040 350 4264
sähköposti: hanna.h.kankaala(at)pohde.fi

Postiosoite:
PL 10, 86301 Oulainen

Käyntiosoite:
Oulaskankaan sairaala, 2. kerros, huone 9
Oulaistenkatu 5, 86300 Oulaskangas