Tutkimusten monitorointi

Monitorointipalvelua tutkijalähtöisiin tutkimuksiin

Tutkimuspalveluyksikkö tarjoaa monitorointipalvelua tutkijalähtöisiin kliinisiin tutkimuksiin.

Monitorointi

  • on tutkimuksen toteutuksen, dokumentoinnin ja raportoinnin säännönmukaista laadun seurantaa, jonka tarkoituksena on turvata tutkittavien oikeudet ja turvallisuus, sekä tutkimustulosten luotettavuus ja korkea laatu.
  • tapahtuu voimassaolevien viranomaismääräysten, hyvän tutkimustavan periaatteiden (ICH-GCP) sekä kansallisen toimintaohjeen mukaisesti.
  • tukee tutkijaa laadukkaan kliinisen tutkimuksen suorittamisessa.

Monitoroinnista tehdään yhdessä tutkijan kanssa monitorointisuunnitelma, jossa kuvataan strategia ja menetelmät tutkimuksen monitoroinnille, sekä kustannusarvio. Päätutkijan vastuulla on järjestää tutkijalähtöisen tutkimuksen monitorointi. Tutkimusmonitoroijaan kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.