Tutkimuslupa, tietolupa ja muut viranomaisluvat

Tutkimuslupa, tietolupa ja muut viranomaisluvat

Kaikki sairaanhoitopiirissä tehtävä tutkimus on luvanvaraista rahoituslähteestä riippumatta ja edellyttää aina sairaanhoitopiirin tutkimuslupaa. PPSHP:n tutkimusluvan lisäksi tutkimuksen aloittaminen voi edellyttää muitakin viranomaislupia tai lausuntoja, riippuen tutkimuksen luonteesta ja luokittelusta. Tutkimusvapaista tulee sopia etukäteen oman esihenkilön kanssa.

Tutkimusta ei voi aloittaa ennen kuin tutkimukselle on saatu mahdolliset muut tarvittavat viranomaisluvat ja/tai lausunnot ja sairaanhoitopiirin tutkimuslupa on hyväksytty.

Suunnitelman muuttuessa, vastaavan tutkijan vaihtuessa tai luvan voimassaoloajan (maksimi viisi vuotta) päättyessä tutkimuslupa on uusittava.

Lisätietoa saa Tutkimuspalveluyksiköstä

Tutkimuslupa

Tietolupa rekisteritutkimukseen

Rekisteritutkimuksella tarkoitetaan tieteellistä tutkimusta, jossa hyödynnetään erilaisten rekisterien tietoja, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasrekistereitä.

Kun sosiaali- ja terveystietoja käytetään tutkimustarkoituksessa, kyseessä on tietojen toissijainen käyttö, jota säätelee laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (ns. toisiolaki).

Muut viranomaisluvat