Hoitoketjutiedot

Hoitoketjutietoihin on pyritty kirjaamaan ne tiedot, jotka ovat edellytyksiä saumattomalle hoitoketjulle potilashoidossa. Hoitoketjujen tavoitteena on helpottaa keskeisten diagnoosikohtaisten tietojen ja yhteyshenkilöiden löytymistä, jotta potilashoitoa koskevien päätösten teko, tiedon siirto ja konsultaatiot olisivat mahdollisimman helppoja.

Yhdys- ja vastuuhenkilöitä on nimetty hoitoketjun kaikille portaille ja sektoreille sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa.

Hoitoketjutiedot on koottu kolmen pääotsakkeen alle: 1) hoitoketjut diagnooseittain, 2) kuntatiedot ja 3) sairaaloiden ja erikoisalojen yhteystiedot.

Sähköpostiosoite tietojen päivittämiseen: pth(at)ppshp.fi.

Hoitoketjutiedot diagnooseittain

Hoitoketjutiedot diagnooseittain sisältävät diagnoosikohtaiset alueelliset hoitoketjutiedot erikoisalakohtaisesti. Mukana on myös hammaslääketieteen hoitoketjutiedot.

Erikoisalakohtaisten linkkien alla olevat Duodecimin Terveysportin tiedot aukeavat PPSHP:n, OYSin erityisvastuualueen sairaaloiden sekä terveyskeskusten henkilöstölle.

Siirry diagnoosikohtaisiin hoitoketjuihin

Kuntatiedot

Kuntatiedot sisältävät kunkin sairaanhoitopiirin jäsenkunnan keskeiset tiedot koskien terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhdyshenkilöitä ja resursseja sekä hoidonporrastuksen erityispiirteitä.

Siirry kuntatietoihin

Sairaaloiden ja erikoisalojen yhteystiedot

​Nämä sivut sisältävät Oulun yliopistollisen sairaalan, Oulaskankaan sairaalan ja Raahen sairaalan yhteystiedot ja vastuuhenkilöt eri klinikoissa ja sairaanhoidollisissa palveluyksiköissä. Esitetyt hoitoketjunumerot on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön! Potilaille tarkoitetut yhteydenottonumerot löytyvät Hoidot ja palvelut -hakuportaalista tai Osaamiskeskusten sivuilta; potilaat voivat myös aina olla yhteydessä OYSin puhelinvaihteeseen: 08 315 2011.

Siirry erikoisalojen yhteystietoihin