Lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta

PPSHP:n lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta
Regional Ethics Committee of Northern Ostrobothnia Hospital District

Lääketieteelliseen tutkimukseen, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja joka lisää tietoa terveydestä ja sairaudesta, tarvitaan lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunto.

PPSHP:n alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta antaa lausuntoja OYS-erityisvastuualueella tehtävistä lääke- ja terveystieteellisistä tutkimuksista, jotka kuuluvat tutkimuslain piiriin. Toimikunnalla on myös kudoslain ja biopankkilain mukaisia lausunnonantotehtäviä. Lisäksi toimikunta seuraa ja ohjaa tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan.

Tutkimuseettisen toimikunnan antama lausunto on aina ennakkoarvio tutkimussuunnitelmasta.

Lausuntohakemuksen laatiminen

Tiedoksi toimikunnalle

Lomakkeet, malliasiakirjat, ohjeet, lainsäädäntö ja usein kysytyt kysymykset

Yhteystiedot, kokouspäivät, lausuntomaksut, toimikunnan jäsenet