Kehittäminen

Hoitotyön toimintaohjelma 2021-2022

Hoitotyön tavoitteena terveyttä ja toimintakykyä

  • Asiakaslähtöinen hoitotyö luo pohjan laadukkaalle potilaan hoidolle
  • Hoitotyön osaaminen sekä osaajien riittävyys ja hyvinvointi pyritään varmistamaan kaikissa olosuhteissa
  • Uusi teknologia integroidaan hoitotyön toimintaan
  • Uudistuvan sairaalan hoitotyön toiminnan uudelleen organisointi ja osaamispohjan kehittäminen lisää resurssien kohdentamisen ketteryyttä, parantaa prosesseja ja toiminnan tuottavuutta
  • Hoitotyön johtamiseen ja esihenkilötyöhön rakennetaan uudet mallit osaamiskeskus-pohjaisessa organisaatiossa
  • Oikein kohdennettu osaaminen lisää sujuvuutta ja poistaa päällekkäisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioissa
  • Erityisvastuualueelle rakennetaan yhtenäiset mallit näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseksi
  • Hoitotyöhön liittyvä opetus- ja tutkimustoiminta on kansallisesti hyvällä tasolla ja lisää organisaation vetovoimaa