Kehittäminen

Terveyden edistäminen -sivuston esittely

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämälle terveyden edistämisen sivustolle. Sivustolta löydät luotettavaa tietoa terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja tietoa, miten itse voit vaikuttaa omalla toiminnallasi hyvinvointia ja terveyttä edistävästi. Lisäksi löydät tietoa asuinkuntasi elintapaohjauspalveluista.

Ravitsemusterveys

Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen ravitsemusterveyden edistämisen suunnittelua ja arviointia varten on perustettu ravitsemusterveyden verkosto, jonka jäseninä ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) alueen kuntien ravitsemusterapeutit ja -asiantuntijat sekä ateria- ja puhdistuspalvelujen esimiehet.

PPSHP:n johtajaylilääkäri asetti ravitsemusterveyden koordinaatioryhmän koordinoimaan tätä verkostoa. Koordinaatioryhmän toimikausi on neljä vuotta (2019-2022) ja sen tehtävänä on laatia alueellinen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma. Tavoitteina seuraavalle kaksivuotiskaudelle on kouluruokailun ja ikääntyvän väestön ruokapalvelujen kehittäminen sekä ravitsemustyöryhmien perustaminen kuntiin.

Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii suunnittelija Karita Pesonen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä ja sihteerinä terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköstä.

Tutkimus ja kehittäminen

Perusterveydenhuollon yksikön keskeinen tehtävä on tukea terveydenhuollossa tehtävää terveyden edistämisen kehittämistyötä kokoamalla ja välittämällä ajanmukaista tietoa.

Elintavat ja terveyskäyttäytyminen

Terveillä elintavoilla on iso vaikutus väestön hyvinvointiin ja terveyteen mm. sairauksien ennaltaehkäisyssä, niiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Elintapoihin vaikuttaminen ja muuttaminen ei useinkaan ole helppoa. Terveiden elintapojen omaksumisessa tarvitaan monen osasen saumatonta yhteen sovittamista ja ammattilaiselta vaaditaan syvää ymmärrystä asiakkaiden elintapakäyttäytymisestä ja -tapojen muutoksesta.

Ammattilaiselta tuloksellinen elintapaohjaus edellyttää määrätietoista otetta, taitoa ohjata ja monialaista yhteistyötä. Ammattilaisen työn kulmakiviä ovat puheeksi ottaminen, asiakaslähtöinen suunnitelma, muutoksen seuranta ja tuki, järjestelmällinen kirjaaminen asiakastietojärjestelmiin sekä moniammatillinen tiimityö. Lisäksi tarvitaan vaikuttavia ja laadukkaita menetelmiä ja työtapoja – hyviä käytäntöjä. Yksilöneuvonnan rinnalla on hyvä hyödyntää myös ryhmäneuvonnan mahdollisuuksia. Ryhmässä säästyy ammattilaisten resursseja ja parhaimmillaan ryhmä saa toisistaan vertaistukea oman elintapamuutoskynnyksensä ylittämiseen.

Uutiskirjeet