Opetus

Sosiaali- ja terveysalan opiskelija

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Huomioitava ennen harjoittelua, että kaikkien lähipotilastyöhön (alle 2 metriä potilaasta) osallistuvien työntekijöiden, opiskelijoiden ja heitä käytännön työssä ohjaavien opettajien kausi-influenssarokotus on välttämätön (ellei rokotukselle ole vasta-aihetta) influenssan leviämisen estämiseksi. Mikäli henkilökuntaan kuuluva tai opiskelija ei ole ottanut rokotetta tai on kieltäytynyt antamasta tietoa mahdollisesta kausi-influenssarokotuksestaan, hän ei voi osallistua potilaiden lähellä työskentelyyn ilman kirurgista suu-nenäsuojusta.

Käytännön harjoittelu

Sairaanhoitopiirimme sairaalat ovat merkittäviä opiskelu- ja harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijoille. Onnistunut harjoittelu edellyttää opiskelijoiden ja työyhteisön hyvää valmistautumista. Opiskelijoiden on hyvä tutustua internetin kautta tulevaan harjoittelupaikkaan ja miettiä harjoittelujakson tavoitteita sekä kerrata oppimissisältöihin liittyviä teoriaopintoja.

Mikäli suunnittelet opinnäytetyön tekemistä ole yhteydessä opetuskoordinaattoreihin

Ohjeita opiskelijoille opinnäytetyön tekemiseen

Näiden ohjeiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä ja opinnäytetyön ohjaajia opinnäytetyön ohjaamisessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP). Tähän on koottu lyhyesti keskeiset opinnäytetyön tekemisen ohjeet, tarvittaessa lisätietoa saa kohdasta Tutkijoille. Huomioi Lasten ja nuorten tulosyksikön omat ohjeet.

Sairaanhoitopiirille on laadittu opinnäytetyöprosessi, jonka yhtenä tarkoituksena on ohjata opiskelijoita ja opettajia opinnäytetyön tekemisessä.

LÖYDÄT TÄSTÄ OHJEEN: OPINNÄYTETYÖPROSESSI