Sosiaali- ja terveysalan opiskelija

Sosiaali- ja terveysalan opiskelija

OYS on merkittävä opiskelu- ja harjoittelupaikkojen järjestäjä sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijoille. Onnistunut harjoittelu edellyttää opiskelijoiden ja työyhteisön hyvää valmistautumista. Opiskelijoiden on hyvä tutustua internetin kautta tulevaan harjoittelupaikkaan ja miettiä harjoittelujakson tavoitteita sekä kerrata oppimissisältöihin liittyviä teoriaopintoja.

Jos olet tulossa harjoitteluun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) muihin yksiköihin, tutustu ohjeisiin:

Yleiset ohjeet sosiaali-ja terveysalanopiskelijoille

Jos suunnittelet opinnäytetyön tekemistä, tutustu ohjeisiin:

Opinnäytetyö Pohteella