Sosiaali- ja terveysalan opiskelija

Sosiaali- ja terveysalan opiskelija

OYS on merkittävä opiskelu- ja harjoittelupaikkojen järjestäjä sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijoille. Onnistunut harjoittelu edellyttää opiskelijoiden ja työyhteisön hyvää valmistautumista. Opiskelijoiden on hyvä tutustua internetin kautta tulevaan harjoittelupaikkaan ja miettiä harjoittelujakson tavoitteita sekä kerrata oppimissisältöihin liittyviä teoriaopintoja.


Ohjeita opiskelijoille opinnäytetyön tekemiseen

  • Mikäli suunnittelet AMK-tasoisen opinnäytetyön tekemistä, ole yhteydessä alueen osaamiskoordinaattoriin
  • Mikäli opinnäytetyön aiheesi kohdentuu psykiatrian alueeseen, ole yhteydessä Jukka Korhoseen
  • YAMK-tasoisissa opinnäytetöissä ole yhteydessä Annukka Tuomikoskeen
  • Yliopiston opinnäytetöissä ole yhteydessä Annukka Tuomikoskeen tai Sami Sneckiin

Näiden ohjeiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä ja opinnäytetyön ohjaajia opinnäytetyön ohjaamisessa OYSissa. Tähän on koottu lyhyesti keskeiset opinnäytetyön tekemisen ohjeet, tarvittaessa lisätietoa saa kohdasta Tutkijoille.

Sairaanhoitopiirille on laadittu opinnäytetyöprosessi, jonka yhtenä tarkoituksena on ohjata opiskelijoita ja opettajia opinnäytetyön tekemisessä.

LÖYDÄT TÄSTÄ OHJEEN: OPINNÄYTETYÖPROSESSI