Kehittäminen

Arjen sankarit -hanke

Arjen sankarit -hankkeessa kehitetään hyvinvointia ja toimintakykyä parantava sekä terveisiin elintapoihin ohjaava toimintamalli työelämän ulkopuolella oleville, työikäisille miehille, joilla syrjäytymisen uhka on tunnistettu. Päämääränä on edistää miesten työllistymistä ja työelämään paluuta. Hanke toteutetaan 1.1.2020 – 31.12.2022.​

Hankkeen valmistelussa on huomioitu Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen hyvinvointityö ja sen tavoitteet. Hanke on suunniteltu yhteistyössä ProAgria Oulun Maa- ja kotitalousnaisten, joka toimii hankkeen osatoteuttajana sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hankkeessa syntyvä toimintamalli konseptoidaan ja tarjotaan osaksi kaupunkien ja kuntien työllistymistä edistäviä ja kuntouttavia palveluja.

Sirpa Hyyrönmäki
projektikoordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö
Sirpa Hyyrönmäki,  p. 040 505 7836, etunimi.sukunimi@ppshp.fi

Hankkeen osatoteuttajan Oulun Maa- ja kotitalousnaisten yhteystiedot.