Lääketieteen opinnot

Lääketieteen opinnot

​​​​​​​​​​​​​​​​​Sairaanhoitopiirin toimintayksiköt toimivat osaltaan Oulun yliopiston lääkärikoulutuksen toteuttajina. Opetuksen sisällöstä, vastuuhenkilöistä sekä vaadittavista oppikirjoista löytyvät tarkemmat tiedot lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta.

Sairaanhoitopiirin sivuviroissa toimivat eriasteiset koulutuksesta vastaavat yliopiston viranhaltijat laativat erikoisaloittain vuosittain lääketieteellisen tiedekunnan vahvistaman opintosuunnitelman. Lääkäriopetuksen turvaamiseksi suoritetaan valtion varoista lääkärin ja hammaslääkärin perus- ja erikoistumiskoulutuksen korvausta tutkintojen lukumäärän ja sisäänottojen keskiarvojen mukaisesti. Sairaanhoitopiiri toteuttaa teorian ja käytännön koulutuksen erillisinä ohjelmakokonaisuuksina.​​​