Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Elintapaohjauksen palvelutarjotin

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Elintapaohjauksen palvelutarjottimelle kootaan tietoa kuntien elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan palveluista sekä elintapa-/liikuntaryhmistä. Jokainen kunta / kuntayhtymä kokoaa tiedot omille verkkosivuille ja vastaa sivujen päivittämisestä.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella toimiva Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry  tarjoaa myös terveellisiä elintapoja tukevaa toimintaa. Eri järjestöjen toiminnasta tietoa löytyy järjestöjen omilta sivuilta ja kootusti Ihimiset.fi-sivustolta .

Elintapaohjauksen palvelutarjotin toimii ammattilaisille elintapaohjaustyön tukena ja palvelutarjottimelta kuntalaiset löytävät itselleen sopivia terveellisiä elintapoja tukevia palveluja.