Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy

Oulun yliopistollinen sairaala on Maailman tupakkavapaa terveydenhuolto -verkoston (Global Network for Tobacco Free Healthcare Services GNTFHS) jäsen. Verkoston laatimat suositukset ja säännöllisesti toteuttava itsearviointi tukee terveydenhuoltoa tupakoimattomuuden edistämisessä.

OYS on sitoutunut tukemaan tupakoimattomuutta. Tupakointi on sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla ulkotiloissa. Sairaaloiden kahvioissa ei myydä tupakkatuotteita. Potilaiden on mahdollista saada nikotiinikorvaus ja tupakasta vieroitushoitoa sairaalassaoloaikana.

Tupakoimattomana leikkaukseen

Ohje sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia ennen leikkausta. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina ja erityisesti 4-8 viikkoa ennen leikkaustoimenpidettä. Tupakointi voi olla peruste perua ja siirtää leikkaus myöhempään ajankohtaan.

Ohjeet

Linkit