Muut palvelut

Muut palvelut

Sairaalassamme sinua palvelevat kahvioiden ja ravintoloiden lisäksi myös kukkakauppa ja R-kioski. Sairaalassa on myös pankkiautomaatti, josta voit tarvittaessa nostaa käteistä rahaa. Sairaalan vieressä sijaitsee myös posti ja kirjasto, joka palvelee sekä potilaita että vieraita.

Tulkkauspalvelut

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785) velvoittaa meitä antamaan potilaalle selvityksen hänen terveydentilastaan, hoidosta ja sen vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista niin, että potilas riittävästi ymmärtää selvityksen sisällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä tai potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta.

Yksityiskohtaisempaa tietoa tulkkauspalveluista löydät oheisesta ohjeesta. Tutustu potilasohjeeseen tulkkauspalveluista.

Sairaalasielunhoito

Sairaalassa tapahtuva sielunhoitotyö on hengellistä ja henkistä auttamista, jota tehdään potilaiden, omaisten ja henkilökunnan keskuudessa. Työssä kunnioitetaan kunkin uskonnollista vakaumusta ja elämänkatsomusta.

Sairaalapastori toimii evankelisluterilaisen kirkon lähettämänä työntekijänä sairaalassa. Sairaalapastorilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Sairaalapastoreihin saat yhteyden henkilökunnan välityksellä tai ottamalla itse yhteyttä. Sairaalapastoreiden yhteystiedot ja heidän vastuuosastot/-poliklinikat 1.5.2022 alkaen on esitelty alla.