Tutkimuspalveluyksikkö

Yliopistosairaalan perustehtävänä on potilaiden hoidon ohella tehdä tieteellistä tutkimusta ja kouluttaa alan asiantuntijoita. Kliinisestä tutkimuksesta saatava asiantuntemus on merkittävässä osassa yliopistosairaalan toimintaa. Tutkimusten ja opinnäytetöiden tulosten perusteella kehitetään myös sairaanhoitopiirin toiminnan vaikuttavuutta.

Tutkimuspalveluyksikön tavoitteena on

 • kehittää päämäärätietoisesti tutkimuksen tukipalveluita.
 • vahvistaa tutkimustyöhön osallistuvien henkilöiden osaamista koulutuksen ja perehdytyksen avulla.
 • vahvistaa kliinisen ja terveystieteellisen tutkimuksen verkostoitumista.
 • tukea tutkimustoiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Tutkimuspalveluyksikön tehtäviä ovat

 • Tutkimus- ja tietolupien hallinnointi
 • Tutkimuksen tukipalvelut
 • Tutkimusten monitorointi
 • Tilastotieteen palvelut
 • Valtion tutkimusrahoituksen hallinnointi
 • Tutkimustoiminnan seuranta ja raportointi
 • OYS-ervan julkaisutiedon kerääminen ja raportointi
 • Neuvonta, opastus ja koulutus