Ajankohtaista

FinCCHTA Twitterissä

Uusia julkaisuja
Tutkimusartikkeli Hoitoprosessien uudistamattomuus haastaa terveydenhuollon digitalisaatiota Lue artikkeli verkossa

Digi-HTA-arviointi Smila-hoivapalvelu. Avaa arviointi

Kuulemistilaisuus HTA-menetelmien kehittäjille 9.12.2022
Lääkkeiden hintalautakunta (HILA), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Kansaneläkelaitos ja Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) järjestävät kuulemistilaisuuden terveydenhuollon menetelmäarvioinnissa (HTA) käytettävistä menetelmistä. Lue tapahtumasta (HILAn sivuilla)

Haku Digi-Health-koulutukseen on avoinna
Digi-Health training module available (on-line studies, free of charge).
Tutustu koulutuksen sisältöön   (Oulun yliopiston verkkosivuilla)
Read more about ​training​  (Oulu university website)

FinCCHTA

FinCCHTAn (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment) tavoitteena on edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä Suomessa ja siten lisätä terveydenhuollon vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

FinCCHTAn keskeisiä tehtäviä ovat

  • hoitoteknologioiden arviointityön koordinointi Suomessa
  • terveydenhuollon menetelmien arviointi ja arviointitiedon julkaiseminen
  • kansainvälinen HTA-yhteistyö
  • HTA-menetelmäkoulutuksen ja -tutkimuksen vahvistaminen
  • digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja -tuotteiden  arvioiminen

Kiinnostaako terveydenhuollon mentelmien arviointi?

Ota yhteyttä, jos haluat tehdä vaikkapa opinnäytetyön HTA:sta

YHTEYSTIEDOT

About FinCCHTA