Fincchta

Digi-HTA

Ohjeet yrityksille

Arviointi on yritykselle maksuton.

  • Arviointiprosessi käynnistetään yrityksen ja Digi-HTA-asiantuntijoiden kanssa yhteisellä tapaamisella. Aloituspalaverissa sovitaan tarvittavasta vastausmateriaalista ja dokumentaatiosta (esim. tutkimustulokset, testausraportit) sekä aikataulusta niiden palauttamiselle.
  • Ennen suosituksen julkaisemista  arviointi käydään yksityiskohtaisesti läpi yrityksen kanssa.
  • Yritys voi keskeyttää arviointiprosessin esimerkiksi tuotekehitystä varten tai lisänäyttöä kerätäkseen.  

Jos haluatte tuotteellenne Digi-HTA-arvioinnin,  ottakaa yhteyttä FinCCHTA:an (fincchta(at)pohde.fi).