Fincchta

Kansallinen lääkeneuvottelukunta

Suomessa on otettu vuonna 2021 käyttöön uusien kalliiden sairaalalääkkeiden arviointi-, suositus- ja hankintaprosessi. Prosessin tavoitteena on

 • parantaa potilaiden yhdenvertaisuutta
 • edistää uusien lääkeinnovaatioiden pääsyä suomalaisten käyttöön sekä
 • hallita lääkemenojen hallitsematonta kasvua.

Kansallinen lääkeneuvottelukunta kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukunnan jäseniä ovat yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit. ​​

Uusien sairaalalääkkeiden hankintamenettely

 • Uuden sairaalalääkkeen (lääkemolekyylin) tullessa markkinoille Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tekee lääkkeestä arvioinnin, jota seuraa Palveluvalikoimaneuvoston (Palko) suositus lääkkeen käyttöönotosta.
 • Jos Palkon suositus edellyttää hinnanalennusta (ns. ehdollinen suositus), aloittaa HUS Apteekki sopimusneuvottelut lääkkeen markkinoijan kanssa kaikkien Suomen lääkehankintarenkaiden puolesta.
 • Kansallinen lääkeneuvottelukunta käsittelee sopimusneuvottelun tuloksen ja joko puoltaa ehdotetun sopimuksen hyväksymistä tai esittää sen hylkäämistä.

Kansallisen lääkeneuvottelukunnan kokoukset

Kansallinen lääkeneuvottelukunta on  käsitellyt kokouksissaan seuraavien sopimusneuvottelujen tulokset Palkon käyttöönottoa ehdollisesti puoltavista suosituksista:

3.2.2022 (1/2022)

 • Onasemnogeeniabeparvoveekki (Zolgensma)
 • Nusinerseeni (Spinraza)
 • Brolusitsumabi (Beovu)
 • Serliponaasi alfa (Brineura)
 • Trastutsumabi-derukstekaani (Enhertu)

5.9.2022 (2/2022)

 • Breksukabtageeni autoleuseeli (Tecartus)
 • Sasitutsumabigovitekaani (Trodelvy)

2.2.2023 (1/2023)

 • Enfotumabi-vedotiini (Padcev)
 • Tebentafuspi (Kimmtrak)

19.2.2024 (1/2024)

 • Difelikefaliini (Kapruvia)
 • Nivolumabin ja relatimabin kiinteäannoksinen yhdistelmä (Opdualag)
 • siltakabtageeniatoleuseeli (Carvykit)

17.6.2024 (2/2024)

 • Nirsevimabi (Beyfortus)