Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment was established at the beginning of the year 2018. The office is located at the Oulu University Hospital.

FinCCHTA’s goal is to promote the use of evidence based methods in health care by

  • coordinating the national HTA network
  • international collaboration
  • producing and disseminating HTA-reviews and Digi-HTA reviews
  • maintain Suggest a Topic service
  • developing HTA methodological training and research.

På svenska
Den nationella HTA-samordningsenhetens (FinCCHTA) uppgifter är att samordna medicinsk teknologivärdering (health technology assessment, HTA) i Finland samt att samarbeta med internationella HTA-aktörer. Viktiga mål är också utveckling av metodutbildning om HTA och att främja därtill hörande forskningsarbete.

Davvisámegillii
Riikkaviidosaš HTA-koordinerejoavkku (FinCCHTA) bargun lea dearvvašvuođafuolahusa metodaid árvvoštallama koordineren Suomas ja lassin ovttasbargu riikkaidgaskasaš HTA-doibmiiguin. Guovddáš mihttomearit leat vel HTA-metodaskuvlejumi ovddideapmi ja dasa laktáseaddji dutkanbarggu nannen.

Contact us

Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment (FinCCHTA)
Postal address: P.O. Box 10, Fi-90029 OYS, Finland
Visiting address: Kajaanintie 50, Oulu

E-mail: fincchta@ppshp.fi
Telephone (exchange): + 358 8 315 4394

E-mail addresses: firstname.lastname(at)pohde.fi​​

Petra Falkenbach
Head of unit
Juuso Heikkinen
Chief Assessment Physician
Jari Haverinen
Senior Planning Officer
Vilma Westersund
Senior Planning Officer