Fincchta

Other languages

Short information about FinCCHTA in Swedish and in Northern Sámi language (the most widely used Sámi language in Finnish Lapland).

På svenska

Den nationella HTA-samordningsenheten (FinCCHTA) har inlett sin verksamhet i början av 2018. Enheten finns på Uleåborgs universitetssjukhus.

FinCCHTA har till uppgift att främja evidensbaserade metoder inom hälso- och sjukvården.

  • samordna det nationella utvärderingsnätverket
  • producera och sprida rekommendationer och utvärderingar
  • internationellt samarbete
  • Utveckling av HTA-metodologisk utbildning och forskning
  • Digi-HTA-utvärderingar för digitala hälsoprodukter och hälsotjänster
  • Upprätthåller tjänsten Föreslå ämne

Davvisámegillii

Riikkaviidosaš HTA-koordinerejoavkku (FinCCHTA) bargun lea dearvvašvuođafuolahusa metodaid árvvoštallama koordineren Suomas ja lassin ovttasbargu riikkaidgaskasaš HTA-doibmiiguin. Guovddáš mihttomearit leat vel HTA-metodaskuvlejumi ovddideapmi ja dasa laktáseaddji dutkanbarggu nannen.