Fincchta

Kansallinen arviointiverkosto

FinCCHTA koordinoi verkostoa, jonka tehtäviä ovat

  • sairaaloiden arviointitarpeiden kartoittaminen
  • päätöksenteon ja hankintojen koordinointi sairaaloissa
  • arviointitiedon tuottaminen terveyspoliittisen ja kliinisen päätöksenteon tueksi

Verkoston ydinjoukon muodostavat yliopistosairaaloiden arviointiylilääkärit ja muut hyvinvointialueiden arviointitoiminnasta vastaavat henkilöt. Muut terveydenhuollon menetelmiä arvioivat organisaatiot toimivat verkoston jäseninä.

Miten verkosto toimii?

Arviontiverkoston ydinjoukko

  • Lääketieteen tohtori Sami Pakarinen, HUS (etunim.sukunimi@hus.fi)
  • Lääketieteen tohtori Teuvo Antikainen, KSSHP (etunimi.sukunimi@ksshp.fi)
  • Dosentti Kati Kinnunen, KYS-erva (etunimi.sukunimi@kuh.fi)
  • Dosentti Anna-Kaisa Parkkila, TAYS-erva (etunimi.sukunimi@tays.fi)
  • Lääketieteen tohtori Niina Koivuviita, TYKS-erva (etunimi.sukunimi@tyks.fi)
  • Sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, LT Minna Marttila-Vaara, TYKS-erva (etunimi.sukunimi@tyks.fi)
  • Lääketieteen tohtori Juuso Heikkinen, OYS-erva/FinCCHTA​ (etunimi.sukunimi@fimnet.fi)
Yhteistyössä