Fincchta

Mitä HTA tarkoittaa?

Terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa ( HTA, Health Technology Assessment)  kootaan ja yhdistetään paras saatavilla oleva tieto tukemaan näitä menetelmiä koskevia terveyspoliittisia ja kliinisiä päätöksiä.  Menetelmien arvioiminen on monitieteistä ja kansainvälistä. Yhteistyön avulla voidaan kehittää yhtenäisiä käytäntöjä ja välttää päällekkäistä tutkimusta sekä saada tietoa muissa maissa tehdystä arviointityöstä.