Tilastotieteen palvelut

Tutkimuspalveluyksikkö tarjoaa neuvontaa tilastotieteellisissä kysymyksissä. Biostatistiikan neuvontapalvelu on aluksi resursoitu somatiikan toimialueen tutkijoille. Tutkimusten tulee tähdätä vertaisarvioituihin tutkimusartikkeleihin. Opinnäytetöiden ohjaaminen on yliopiston vastuulla.

Tilastotieteen palveluja ovat

  • Neuvonta tutkimuksen suunnittelussa (esim. otoskokolaskelmat, tutkimusasetelmat).
  • Neuvonta tilastollisten analyysimenetelmien valinnassa ja analyysien toteutuksessa.
  • Analyysien toteutus.
  • Avustaminen analyysien tulosten tulkinnassa.
  • Avustaminen raportoinnissa, julkaisussa ja refereekommentteihin vastaamisessa.

Suurimman hyödyn palvelusta saa, kun biostatistikko otetaan tutkimukseen mukaan jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, jolloin voimme tarjota asiantuntemuksemme kaikkiin edellä mainittuihin vaiheisiin.

Toimintaperiaate

Toimeksiannot asetetaan jonoon kiireellisyyden ja priorisointistatuksen mukaan, mm. artikkeleiden uusintakierrosten takarajat ohittavat muita jonossa olevia toimeksiantoja.

Mikäli toimeksiannon toteuttaneen biostatistikon panos on ollut merkittävä tieteellisen julkaisun kannalta, hänet merkitään yhdeksi julkaisun tekijöistä. (ks. International Committee of Medical Journal Editors).

Ajanvaraus
Tutkijan tulee varata aika suulliseen tutkimusongelman läpikäyntiin hyvissä ajoin ennen avuntarvetta (esim. apurahan deadline, tutkimusvapaa). Tapaamisessa käydään läpi tutkijan avuntarve ja perehdytetään biostatistikko riittävällä laajuudella ja tarkkuudella tutkimuksen yksityiskohtiin. Tapaamisaika sovitaan biostatistikon kanssa erikseen.

Yhteystiedot