Kehittäminen

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on PPSHP:n vuonna 2012 käynnistämä uudistamisohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa sairaalan toimintamalleja ja rakenteita, parantaa toiminnan tuottavuutta sekä kehittää hoidon laatua ja sen vaikuttavuutta. Koko sairaalan rakennuskanta on tavoitteena uudistaa 2020-luvun loppuun mennessä.

OYSin ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen uudisrakentaminen alkoi huhtikuussa 2019 rakennus A:n osalta. Rakennus B:n toteutusvaihe alkoi helmikuussa 2020. Ydinsairaalalla tarkoitetaan päivystyksen, teho-osastojen, leikkaussalien, synnytysten ja niiden tarvitsemien tukipalveluiden muodostamaa kokonaisuutta, jonka on toimittava tehokkaasti läpi vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Vuoden 2019 aikana tehtiin päätös uuden sädehoitoyksikön rakentamisesta. Tavoitteena on nykyisten vanhojen ja epäkäytännöllisten sädehoitokeskuksen tilojen korvaaminen uudisrakennushankkeella. Rakennustyöt käynnistyivät maaliskuussa 2020 ja tavoitteena on ottaa uudet tilat käyttöön vuoden 2022 alkupuolella.

Tulevaisuuden sairaalan toisen vaiheen rakentaminen ajoittuu vuosille 2021-2028.

Lue lisää: Tietoa uudistamisohjelmasta – Oys 2030

OYS TestLab

OuluHealth Labs tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen testausympäristön terveysalan tuotekehitykseen. Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2015 aloittanut OYS TestLab on testausympäristönä laajaa kansainvälistä kiinnostusta herättänyt kokonaisuus. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue käyttää OYS TestLabia muun muassa omien prosessiensa kehittämiseen sekä Tulevaisuuden sairaala 2030 -ohjelmaan liittyvien tilasuunnitelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamiseen ja kokeilemiseen käytännössä. Ympäristöä on hyödynnetty myös lukuisten kehittämishankkeiden vaatimien käytännön pilotointien testauksessa.

Lue lisää: Test Lab – Oys 2030