Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ravitsemusterveys

Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen ravitsemusterveyden edistämisen suunnittelua ja arviointia varten on perustettu ravitsemusterveyden verkosto, jonka jäseninä ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) alueen kuntien ravitsemusterapeutit ja -asiantuntijat sekä ateria- ja puhdistuspalvelujen esimiehet.  PPSHP:n johtajaylilääkäri asetti ravitsemusterveyden koordinaatioryhmän koordinoimaan tätä verkostoa.

Koordinaatioryhmän toimikausi on neljä vuotta (2019-2022) ja sen tehtävänä on laatia alueellinen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma. Tavoitteina seuraavalle kaksivuotiskaudelle on kouluruokailun ja ikääntyvän väestön ruokapalvelujen kehittäminen sekä ravitsemustyöryhmien perustaminen kuntiin.