Potilaan opas

Hoitoonpääsy ja valinnanvapaus

OYS tarjoaa potilailleen erikoissairaanhoitoa. Erikoissairaanhoitoon saavutaan ensisijaisesti lääkärin lähetteellä, jonka olet saanut terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai yksityislääkäriltä.

Lähetteet käsitellään kolmen viikon aikana, jonka jälkeen saat mahdollisen kutsukirjeen. Lue kutsukirje huolellisesti. Siinä kerrotaan milloin ja minne tulet, missä ilmoittaudut ja miten valmistaudut ennen sairaalan tuloasi. Saapuminen sairaalaan -osiosta löydät sairaala-alueen kartat ja ohjeet asiakaspysäköintiin.

Kiireellisessä tapauksessa pääset hoitoon välittömästi ilman lähetettä päivystyksen kautta. Katso ohjeet päivystykseen hakeutumiseen.

Hoitoonpääsy

Kun sinulle on tehty lähete erikoissairaanhoitoon, saat sairaalasta kolmen viikon kuluessa tietoa jatkotoimista. Mahdollinen ensimmäinen käyntisi meillä on viimeistään kolmen kuukauden kuluttua lähetteen saapumisesta sairaalaan. Tällä käynnillä sinulle tehdään hoitoa koskevat suunnitelmat. Tarvittava hoitotoimenpide aloitetaan tai toteutetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoitopäätöksestä, joka tehdään tavallisimmin ensikäynnillä tai suoraan lähetteen perusteella. Kiireellisessä tapauksessa pääset hoitoon välittömästi.

Tästä voit tarkastella Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raporttia sairaanhoitopiirimme hoitotakuun toteutumisesta verrattuna muihin maan sairaanhoitopiireihin:

Lue lisää hoitotakuusta (STM)

Valinnanvapaus

Potilaalla on mahdollisuus valita terveyskeskuksen lisäksi myös erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa mistä tahansa suomalaisesta julkisesta sairaalasta. Meille OYSiin voi hakeutua hoitoon mistä tahansa Suomesta. Tämä erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä, julkisen terveydenhuollon sairaalassa annettavaa tutkimusta ja hoitoa.

Kun lääkäri arvioi potilaan tarvitsevan jatkotutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa, hän tekee yhdessä potilaan kanssa päätöksen hoitopaikasta, johon lähete osoitetaan. Samalla lääkäri varmistaa, että sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus.

Potilaiden kotikunnalla ei ole vaikutusta hoitojärjestykseen. Potilaat hoidetaan lähetteiden saapumisjärjestyksessä ja hoidon tarpeen perusteella. Potilaan valitessa hoitopaikakseen muun kuin lähimmän erikoissairaanhoidon yksikön Kela korvaa sairauden vuoksi tehdyn matkan lähimmän hoitopaikan mukaisesti.

Potilaan valinnanvapaudesta saat lisätietoa sekä terveyskeskusten että sairaaloiden henkilökunnalta. Perusterveydenhuollon valinnanvapaudesta saat tietoa kuntien www-sivuilta ja terveyskeskuksista.

Potilaan oikeuksista voit lukea täältä