Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tunnista vajaaravitsemusriski

Jopa 80 prosenttia sairaalan potilaista hyötyisi vajaaravitsemusriskin kartoittamisesta ja ravitsemusta korjaavista toimenpiteistä.

Systemaattisella seulonnalla voidaan tunnistaa vajaaravitsemuksen riskissä olevat ja panostaa ravitsemushoitoon osana muuta hoitoa.

Yleisintä vajaaravitsemus on syöpäpotilailla. Muita tärkeitä riskiryhmiä ovat leikkauspotilaat sekä potilaat, joilla on ruoansulatuskanavan sairaus, krooninen maksa-, munuais- tai keuhkosairaus tai sydämen vajaatoiminta.