Biopankki Borealis

Biopankit keräävät näytteitä vapaaehtoisen biopankkisuostumuksen antaneilta henkilöiltä. Näytteitä ja niihin liittyviä tietoja voidaan luovuttaa tieteelliseen tutkimukseen.

Anna suostumuksesi tästä

Pohjois-Suomen biopankki Borealiksen tutkimusalueena on
väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.