Biopankki Borealis

Hoitohenkilöstölle

Biopankki on osa terveydenhuollon arkea

Biopankkisuostumus

Biopankin toiminta näkyy hoitohenkilökunnalle esimerkiksi suostumusasiakirjojen antamisena, vastaanottamisena ja asiasta tiedottamisena.

Mikäli potilas antaa henkilöstölle täytetyn suostumusasiakirjan tai muun biopankin asiakirjan, sen voi lähettää osoitteeseen (postimaksua ei tarvita):

Pohjois-Suomen biopankki Borealis
OYS
PL 10
Tunnus 5001312
00003 VASTAUSLÄHETYS

(PPHVA:n sisäisellä postilla osoitteeseen ”Biopankki Borealis”)

Biopankin lomakkeita voi tulostaa verkkosivuilta kansalaiset- osiosta. Esitteitä ja lomakkeita voi tilata puhelimitse 040 504 9025 tai sähköpostitse biopankkiborealis@ppshp.fi.

Näytteet

Suostumuksen antaneilta kerätään näytteitä biopankkiin. Näytteitä kerätään yleensä tavanomaisen hoidon tai tutkimuksen yhteydessä. Biopankki huolehtii pääsääntöisesti näytepyyntöjen tekemisestä.

Näytteet säilötään biopankkiin odottamaan hetkeä, jolloin niitä tarvitaan tutkimuksessa. Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja salassa pidettävän tiedon tietoturvavaatimusten mukaisesti. Näytteenantajan nimi ja muut tunnistetiedot korvataan koodilla. Tutkimuksen päätyttyä näytekohtaiset analysoidut tulokset palautetaan biopankkiin. Näin näytteeseen liitetty tieto ”kasvaa korkoa”. Tämän jälkeen näytettä ja/tai siitä saatua tutkimustietoa voidaan käyttää myös tulevissa tutkimuksissa.