Biopankki Borealis

Kort på svenska

Forskning för bättre hälsa

Norra Finlands unika befolkningsunderlag och provinsamlingarna i biobanken ger många möjligheter till forskning. Med hjälp av biobanker är det möjligt att utveckla bättre ock mer individuella behandlingar och behandlingsvägar. Biobanksforskning kommer i bästa fall leda till bättre medvetenhet om förebyggande terapier.

Ge ditt samtycke

Insamling och förvaring av nya prover i biobanken förutsätter provgivarens samtycke. Varje prov kan bidra till värdefull information för framtida forskningsarbete. Du har möjlighet att vara med och hjälpa till.

Du kan returnera samtyckesdokumentet till vårdpersonalen eller skicka det per post:

Norra Finlands biobank Borealis
Uleåborgs universitetssjukhus
ID 5001312
00003 SVARÖVERFÖRING

Porto är betalt och ingen stämpel behövs.

Vi kan även skicka formuläret, som du behöver, per post. Blanketter kan beställas via e-post på biobankkiborealis@ppshp.fi

UTSKRIVBART SAMTYCKESDOKUMENT

ANDRA UTSKRIVBARA DOKUMENT

Biobank betjänar forskningsverksamhet

Biobankens huvudsakliga uppgifter är att ta hand om samtyckes- och överlämnandeprocesserna, koda proverna enligt lag, utöva medborgarnas rätt att ta del av information och föra register. Förfrågningar om material från forskare hanteras av biobankens vetenskapliga kommitté som har en bred representation av medicinsk expertis. Samarbetet sker med nationella och internationella biobanksoperatörer och forskare.

De ägande parterna i Norra Finlands biobank Borealis är Norra Österbottens välfärdsområde (Pohde, PPHVA), Uleåborgs universitet, Lapplands välfärdsområde (Lapha), Kajanalands välfärdsområde, Mellersta Österbottens värfärdsområde (Soite) och Välfärdssammanslutning Nordlab.

Mer information om biobanksverksamheten: Finländska biobanker