Fincchta

Julkaisut

​HALO (Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto) -ohjelma oli sairaanhoitopiirien ja  FinCCHTAn edeltäjän Finohtan (Finnish Office for Health Technology Assessment)  yhteinen ohjelma. Sen tehtävänä oli tarjota  päätöksentekijöille tukea terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannuksista. Ohjelman aikana (vuosina 2005–2016) annettiin HALO-suositus yli 50 terveydenhuollon menetelmästä.

HALO-katsaukset
Vuosi Aihe
2017 Aivojen magneettistimulaatio  masennuksen hoidossa [Repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression]
2016 Eteis­kor­vakkeen sulku katetriteitse ja kirurgisesti eteisvärinän hoidossa [Surgical or catheter-based left atrial appendage closure in patients with atrial fibrillation]
2017 Runsas­ve­ri­hiu­ta­leinen plasma jännevaivojen hoidossa [Platelet-rich plasma for tendinopathies: systematic review of efficacy and safety]
2016 Robottiavusteinen kirurgia nielusyövän hoidossa [Transoral robotic surgery in the treatment of pharyngeal cancer]
2016 Auttaako käyttäytymisterapeuttinen ryhmäterapia aggressiivisesti käyttäytyvää nuorta? [Cognitive behavioural group therapies for adolescent aggression]
2015 Recurrens-hermon monitorointi kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasleikkauksissa [Neuromonitoring of the recurrent laryngeal nerve during thyroid and parathyroid surgery]
2014 Aorttaläppäahtauman leikkaushoito ompeleettomalla bioläpällä [Sutureless valve replacement for aortic valve stenosis]
2014 Uloshengitysilman typpioksidimittauksen merkitys astman glukokortikoidihoidossa [Role of fractional exhaled nitric oxide (FeNO) measurement in the management of asthma with corticosteroids]
2013 Geeniprofilointitestien merkitys rintasyövän hoidon valinnassa [Gene profiling assays for planning breast cancer treatment]
2013 Dupuytrenin kontraktuuran kollagenaasi-injektiohoidon vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset [The effectiveness, safety and costs of collagenase injection treatment of Dupuytren’s contracture]
2013 JC-virusvasta-ainemääritys etenevän multifokaalisen leukoenkefalopatian riskin arvioinnissa [JC virus antibody testing in assessment of the risk of progressive multifocal leukoencephalopathy]
2013 Sarveiskalvon kartiorappeuman valokovetushoidon (cross-linking, CXL) vaikuttavuus ja turvallisuus [Effectiveness and safety of corneal crosslinking for progressive keratoconus]
2013 Munuaisvaltimon sympaattinen denervaatio hoitoresistentin verenpaineen hoidossa [Endovascular renal denervation in the treatment of treatment-resistant hypertension]
2013 Akuutin aivovaltimotukoksen endovaskulaarinen hoito [Endovascular treatment for acute ischaemic stroke]
2012 Insuliinipumppu aikuisten tyypin 1 diabeteksen hoidossa [Continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes mellitus in adults]
2012 Lisääkö synnytyksenaikainen sikiövalvonta STAN-laitteella synnytysturvallisuutta? Meta-analyysi. HALO-päivitys [Fetal intrapartum surveillance: does STAN improve safety? A meta-analysis. An update]
2013 Tähystyksessä keuhkoputkeen asetettavan venttiilin merkitys keuhkolaajentuman hoidossa [Implantable bronchial valves in the treatment of emphysema]
2012 Robottiavusteisen kohdunpoiston edut, haitat ja kustannukset [Robotic-assisted hysterectomy: advantages, disadvantages and costs]
2012 Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa [Vaginal mesh repairs for pelvic organ prolapses]
2012 Korvaako kystatiini C kreatiniinin munuaistoiminnan mittarina? [Will cystatin C replace creatinine as a measure of renal (dys)function?]
2012 Sivuontelokanavien pallolaajennus pitkäaikaisen sivuontelotulehduksen hoitona [Balloon catheter sinusotomy in the treatment of chronic rhinosinusitis]
2012 Rintojen magneettikuvaus rintasyövän tarkentavassa diagnostiikassa [Magnetic resonance imaging of primary breast cancer]
2011 Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat [Computer-based cognitive psychotherapies for adult patients with depression]
2011 Bioimpedanssi auttaa hemodialyysipotilaiden kuivapainon määrittämisessä [Bioimpedance in the estimation of dry weight in hemodialysis patients]
2011 Atsasitidiini suuririskisen myelodysplastisen oireyhtymän hoidossa [Azacitidine in the treatment of high-risk myelodysplastic syndrome]
2011 Haavan kestopuudutus leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa [Continuous wound infusion of local anaesthetic agents for postoperative analgesia]
2011 Paklitakselipinnoitteiset pallolaajennuskatetrit sepelvaltimoiden ja perifeerisen valtimotaudin hoidossa ​ [Paclitaxel-coated balloon angioplasty in the treatment of coronary artery disease and peripheral artery stenosis – a systematic review]
2011 TT-kolografia paksusuolen sairauksien diagnosoinnissa [CT colonography as a diagnostic method in colonic diseases​]
2011 Maksan kasvainten tuhoaminen paikallishoidoilla [Ablation therapy of liver tumors]
2011 Kirurgisten taitojen oppiminen leikkaussimulaattorin avulla [Training surgical skills with computer-based virtual reality simulators]
2011 Kohtuvaltimoiden embolisaatio: vaihtoehto oireisten myoomien hoitoon [Uterine artery embolisation: an alternative treatment for symptomatic uterine fibroids]
2011 FDG-PET syövän levinneisyyden arvioinnissa kuratiivisen hoidon potilailla [ 18Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the assessment of patients with potentially curable cancer]
2010 Fotodynaaminen menetelmä virtsarakkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa [Fluorescence cystoscopy in diagnosis and management of superficial bladder cancer]
2010 Mekaaninen yskityslaite yskimisen avustamisessa [Mechanical non-invasive cough assist device]
2010 PCA3-geenitesti eturauhassyövän diagnostiikassa [PCA3 gene test in the diagnostics and surveillance of prostate cancer]
2010 Aivojen viilennyshoito akuutin aivovaurion hoidossa [Induced hypothermia in the treatment of acute brain damages]
2009 Glukoosipitoisuuden jatkuva seuranta diabeteksen hoidossa
2009 Viherlaser eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa [Laser prostatectomy: a systematic literature review]
2009 Vaikea-asteisen kuulovian kuntoutus molemminpuolisen sisäkorvaistutteen avulla
2009 Selkäydinstimulaatio vaikean neuropaattisen kivun ja monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän hoidossa
2009 Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa [Treatment of snoring by soft palate radiofrequency ablation]
2009 Leikkaustiimin tarkistuslista lisää potilasturvallisuutta [A surgical checklist increases patient safety]
2009 Lisääkö synnytyksenaikainen sikiövalvonta STAN-laitteella sittenkään synnytysturvallisuutta? (Ks. päivitys v. 2012)
2008 Aortan tekoläpän asennus katetrin kautta [Transcatheter aortic valve replacement for severe aortic valve stenosis]
2008 Radiotaajuushoito nenän tukkoisuuden hoidossa [Radiofrequency thermal ablation in the tratment of nasal obsturction]
2008 Laskimotukoksen ehkäisy lonkan ja polven elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä
2008 Viilennyksen vaikuttavuus ja turvallisuus vastasyntyneen hypoksis-iskeemisen enkefalopatian hoidossa [Efficacy and safety of cooling in newborns with hypoxic-ischaemic encephalopathy]
2008 Silmänpohjan nesteinen ikärappeuma: mitä tiedämme lasiaisen sisäisestä angiogeneesin estosta?[Age-related macular degeneration: what do we know about intravitreous inhibition of angiogenesis?]
2008 Korvaako 64-rivitietokonetomografia kajoavan varjoainekuvauksen sepelvaltimotaudin diagnostiikassa? [Can 64-slice computed tomography replace invasive angiography in the diagnosis of coronary disease?]
2008 Hysteroskooppinen sterilointi metallisella mikroimplantilla [Hysteroscopic sterilisation using a metal micro-insert]​
2008 Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa [Vagus nerve stimulation for tratment-resistant depression]
2007 Laskimonsisäinen laser suonikohjutaudin hoidossa [Endovenous laser ablation in the tratment of varicose veins: a systematic literature review]
2007 ​Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus [Negative pressure wound therapy (NPWT): efficacy and safety]
2007 Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito – MARS [Extracorporeal albumin dialysis (MARS) for patients with liver failure]