Fincchta

Julkaisut

Sairaalatason nopeat arvioinnit 2023 alkaen
Pvm YTA Vaik.aine /
Menetelmä
Käyttötarkoitus Puolto
1/2023 HUS Pembrolitsumabi (Keytruda) Neoadjuvanttihoito kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa Kyllä
1/2023 HUS Sasitutsumabigovitekaani (Trodelvy®) Edennyt kolmoisnegatiivinen rintasyöpä Kyllä
1/2023 HUS Dabrafenibi (Tafinlar) + Trametinibi (Mekinist) -yhdistelmähoito Edennyt BRAF V600 -mutaatiopositiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito aikuispotilailla Ei
1/2023 TAYS Pembrolitsumabi (Keytruda®) Paikallisesti edennyt tai metastaattinen kolmoisnegatiivinen rintasyöpä Kyllä
1/2023 TAYS Sasitutsumabigovitekaani (Trodelvy®) Edennyt kolmoisnegatiivinen rintasyöpä Kyllä
1/2023 TAYS Nivolumabi (Opdivo) Ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syövän liitännäishoito neoadjuvantti kemosädehoidon ja leikkauksen jälkeen Kyllä
3/2023 HUS Nivolumabi (Opdivo) + oksaliplatiini-kapesitabiini (XELOX) -yhdistelmähoito Ensilinjan hoidossa aikuispotilaille, joilla on HER2-negatiivinen edennyt tai etäpesäkkeinen mahalaukun, ruokatorvi-mahalaukkurajan tai ruokatorven adenokarsinooma ja joilla kasvaimen PD-L1:n ilmentymisen CPS-pistemäärä on väh. 5 Kyllä
3/2023 HUS Nivolumabi (Opdivo) + fluoropyrimidiini- ja platinapohjainen solunsalpaaja -yhdistelmähoito Ensilinjan hoidossa aikuisille, joilla on leikkaukseen soveltumaton, edennyt, uusiutunut tai etäpesäkkeinen ruokatorven levyepiteelikarsinooma, jonka kasvainsolujen PD-L1-ilmentymä on vähintään 1 % Kyllä
3/2023 HUS Pembrolitsumabi (Keytruda) Liitännäishoitona levinneisyysasteen 2C melanoomaa sairastaville potilaille (indikaation laajennus) Kyllä
3/2023 OYS Renaalinen denervaatio Hoitoresistentin verenpaineen hoito Kyllä
3/2023 HUS Aptima HPV Geno-type-jatkotesti Osoittaa erikseen HPV 16 ja HPV 18/45 virustyypit Kyllä
3/2023 TAYS Esketamiini Hoitoresistentti masennus Ei
4/2023 HUS Trastutsumabi-derukstekaani (Enhertu®) Levinnyt HER2-positiivinen rintasyöpä 2. linjan hoito Kyllä
4/2023 HUS Kabotsantinibi (Cabometyx®) Kolmannen linjan hoidossa hoitoresistenttiä osteosarkoomaa tai Ewingin sarkoomaa sairastavilla potilailla Kyllä
4/2023 HUS Ruksolitinibi (Jakavi®) Lasten vaikean steroidiresistentin käänteishyljinnän hoidossa Kyllä
4/2023 HUS Mepolitsumabi (Nucala®) Lisähoitona aikuisten hypereosinofiilisen oireyhtymän (HES) hoitoon, kun sen hoitotasapaino on riittämätön eikä sille ole löydetty ei-hematologista sekundaarista syyt Kyllä
4/2023 HUS Mepolitsumabi (Nucala®) Lisähoitona potilailla, joilla on relapsoiva-remittoiva tai hoitoresistentti eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti (EGPA) Kyllä
4/2023 HUS Imlifidaasi (Idefirix) Desensitisaatiohoitona voimakkaasti immunisoituneille aikuisille munuaisensiirtopotilaille, joiden ristikokeesta kuolleen luovuttajan kudoksia vastaan on saatu positiivinen tulos Kyllä
5/2023 HUS Tebentafuspi Silmän suonikalvoston melanooman hoito Kyllä
5/2023 TAYS Trastutsumabi-derukstekaani (Enhertu®) Metastasoitunut mahalaukun ja ruokatorvi-mahalaukkurajan HER2-positiivinen adenokarsinooma, toinen linja Ei
8/2023 TAYS Spesolimabi Yleistyneen pustulaarisen psoriaasin pahenemisvaiheiden hoito monoterapiana Ei
8/2023 TAYS Luspatersepti Myelodysplastiseen oireyhtymään liittyvän punasolusiirroista riippuvaisen anemian Ei
8/2023 OYS Nivolumabi Leikattavan NSCLC neoadjuvantti hoitoon Kyllä
9/2023 HUS Pegyloitu interferoni 2-alfa (Pegasys®) Pegyloitu interferoni 2-alfa (Pegasys®) pediatrisen myeloproliferatiivisen taudin (polysytemia vera ja essentielli trombosytemia) hoidossa Kyllä
9/2023 HUS aksikabtageenisiloleuseelin (Yescarta®) Diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) ja korkean maligniteettiasteen B-solulymfooman (HGBL) hoitoon, kun tauti on uusiutunut 12 kuukauden kuluessa ensilinjan hoidon päättymisestä Kyllä