Fincchta

Julkaisut

Sairaalatason nopeat arvioinnit
Pvm ERVA Aihe
1/2023 HUS Pembrolitsumabi (Keytruda) neoadjuvantthoitona kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa
12/2022 TAYS Derivo peripheral embolization device perifeeristen valtimoaneurysmien hoidossa
12/2022 KYS Farisimabi (Vabysmo) silmänpohjan kostean ikärappeuman ja diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa
11/2022 KYS Tisagenlekleuseeli (Kymriah) follikulaarisen lymfooman hoidossa
11/2022 HUS AnkerStim-oksipitaalistimulaattori sarjoittaisen pääsäryn hoidossa
10/2022 HUS Rituksimabi MS-taudin hoidossa
9/2022 HUS Basiliksimabi-induktio (Simulect) maksansiirroissa
9/2022 TAYS Tafasitamabi (Minjuvi) yhdistelmänä lenalidomidin kanssa potilaille, joillaon uusiutunut tai hoitoon reagoimaton diffuusi suurisoluinen B‑solulymfooma (DLBCL) ja jotka eivät sovellu autologiseen kantasolusiirtoon (ASCT)
9/2022 KYS Semiplimabi (Libtayo®) monoterapiana ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa
8/2022 TAYS The Hot AXIOS Stent and Electrocautery-Enhanced Delivery System haimatulehdusten aiheuttamien retroperitoneaalisten nestekollektioiden dreneerauksessa
8/2022 TAYS Pembrolitsumabi (Keytruda) munuaissolukarsinooman adjuvanttihoitona nefrektomian jälkeen kun uusiutumisriski on suurentunut tai nefrektomian ja metastaattisten leesioiden poiston jälkeen
7/2022 TAYS Eptinetsumabi (Vyepti) vaikean migreenin estohoitona kipupoliklinikan kautta
6/2022 KYS Elosufaasi Alfa (Vimizim®) mukopolysakkaridoosi IVA (MPS IVA, Morquio A syndrooma) hoidossa
6/2022 HUS Siltuksimabi (Sylvant®) Castlemanin taudin hoitoon
6/2022 HUS Adaptiivinen kuvantamisohjattu sädehoito
6/2022 HUS Vyöruusu-rekombinanttirokotteen (Shingrix®) käyttöönotto autologisen kantasolusiirteellä tuetun intensiivihoidon jälkeen
6/2022 HUS Nivolumabi monoterapiana lihakseen tunkeutuvan uroteelikarsinooman (MIUC) liitännäishoitoon aikuisille, joiden kasvainsolujen PD-L1 ilmentymä on ≥ 1 % ja joilla on suuri riski taudin uusiutumiseen lihakseen tunkeutuvan uroteelikarsinooman radikaaliresektion jälkeen
6/2022 HUS Isatuksimabin käyttö aikuispotilailla, joilla on relapsoiva ja refraktorinen multippeli myelooma (MM) ja jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa hoitoa
3/2022 OYS F18-fluorokoliini PET-TT -kuvantaminen lisäkilpirauhasen adenoomien ja/tai hyperplasian paikantamisessa​
11/2021 HUS Älyinsuliinipumpun käyttöönotto lapsipotilailla (advanced hybrid-closed loop, aHCL)
11/2021 HUS ​Älykkäät kestokäyttöiset insuliinikynät 1 ja 2 tyypin insuliinihoitoisten diabeetikkojen käyttöön (NovoPen6® ja NovoPen® Echo Plus)
11/2021 HUS Dostarlimabi (Jemperli®) edenneessä tai uusiutuneessa MMR-puutteisessa (mismatch repair deficient) kohdunrunkosyövässä, jossa tauti on progredioinut platinapohjaisen solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen
11/2021 OYS Syväaivostimulaatio (DBS) vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa
10/2021 HUS Avelumabi (Bavencio®) uroteelisyövässä ylläpitohoitona ensimmäisessä hoitolinjassa sytostaattihoidon jälkeen
10/2021 KYS Nivolumabi (Opdivo®​) ja ipilimumabi (Yervoy®​) yhdistelmähoitona paikallisesti edenneen ja metastaattisen melanooman hoidossa
9/2021 HUS ​Tekoälypohjainen sädehoidon normaalikudosten autosegmentointi
9/2021 HUS ​PET-MK, metabolinen kuvantaminen yhdistettynä ei-ionisoivaan anatomiseen magneettikuvaukseen
8/2021 HUS ​Korkeaintensiteettinen ultraääni (HIFU) paikallisen ja paikallisesti uusiutuneen eturauhassyövän hoitona
8/2021 HUS Edenneen munuaissyövän ensilinjan lääkehoidot: Nivolumabin ja ipilimumabin ja nivolumabin ja kabotsantinibin yhdistelmähoidot
8/2021 HUS Nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoito malignin pleuramesoteliooman ensilinjan hoidossa
6/2021 HUS Pembrolitsumabi (Keytruda®) metastasoineen paksusuolisyövän ensilinjan hoitoon aikuispotilailla, joiden syöpään liittyy mikrosatelliitti-instabiliteetti (MSI-H) tai puutteellinen DNA:n kahdentumisvirheiden korjausmekanismi (dMMR)
6/2021 TAYS Nivolumabi (Opdivo®) levinneen munuaissyövän 1. linjan hoitona yhdessä kabotsantinibin kanssa
6/2021 TAYS Nivolumabi (Opdivo®) levinneessä ruokatorven levyepiteelisyövässä platina-fluoro-yhdistelmän jälkeen, ECOG luokka 0-1
6/2021 TAYS Inklisiraani (Leqvio®) vaikeassa hyperkolesterolemiassa
5/2021 TAYS Kertakäyttöskooppi (single-use endoscope)
5/2021 HUS Kritsanlitsumabi (Adakveo®) toistuvien vaso-okklusiivisten kriisien ennaltaehkäisyyn sirppisolutautia sairastavilla 16 vuotta täyttäneillä potilailla
5/2021 HUS Atetsolitsumabin (Tecentriq®) ja bevasitsumabin yhdistelmähoito edennyttä tai leikkauksella poistettavaksi soveltumatonta hepatosellulaarista karsinoomaa (HCC) sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, kun potilas ei ole aiemmin saanut systeemistä hoitoa
4/2021 HUS ​Trikuspidaaliläppävuodon korjaamisen katetritoimenpiteet: Cardioband ja Tricento
4/2021 HUS ​Olympus Powerspiral -enteroskooppi
4/2021 HUS Portapaineen ja maksalaskimon paine-eron mittaaminen endoskooppiseen ultraäänitekniikkaan perustuvalla menetelmällä
4/2021 HUS Tahdistinlaitteiden etäseurannan yhteen kokoava järjestelmä
3/2021 TAYS Mogamulimutsumabi (Poteligeo®) mycosis fungoideksen tai Sézaryn oireyhtymän hoito, kun potilas on saanut vähintään yhtä aiempaa systeemistä hoitoa
3/2021 TAYS Pembrolitsumabi (Keytruda®) metastasoituneen kolorektaalisyövän ensilinjan hoidossa
2/2021 TAYS Akupunktio ja psykoosi
2/2021 TAYS ​Game ready -kylmäkompressiolaite turvotuksen ja kivun hoidossa vammapotilailla
12/2020 HUS Imlifidaasi (Idefirix®) desensitisaatiohoitona voimakkaasti immunisoituneille munuaisensiirtopotilaille
11/2020 TYKS Kanakinumabi (Ilaris®) juveniilin idiopaattisen artriitin hoidossa
10/2020 HUS Ravulitsumabi (Ultromiris®) atyyppisen hemolyyttis-ureemisen syndrooman (aHUS) hoidossa
10/2020 HUS Atetsolitsumabi (Tecentriq®) paikallisesti edenneen tai metastasoituneen uroteelikarsinooman ensilinjan hoidossa, jos potilaalle ei sovi sisplatiini
7/2020 OYS ​Laboratoriotutkimuksen suPAR käyttö kuoleman riskin ennustamisessa
5/2020 HUS Trastutsumabiemtansiinin (Kadcyla®) HER2-positiivista rintasyöpää sairastavien potilaiden neoadjuvanttihoidon jälkeen liitännäishoitona, jos potilas ei ole saanut täydellistä hoitovastetta neoadjuvanttihoidolla
5/2020 TAYS Dupilumabi (Dupixent®) hankalan kroonisen polypoottisen sinuiitin hoidossa
3/2020 OYS Matalatehoinen sähkökenttähoito (Tumor Treating Fields, TTFields; Optune®​) glioblastooman hoidossa
3/2020 TAYS Sapropteriinihydrokloridi (Kuvan®) harvinaista synnynnäistä aineenvaihduntasairautta (PTPS-puutos) sairastavien lasten hoidossa
1/2020 HUS Pembrolitsumabi (Keytruda®) uusiutuneen tai metastaattisen pään ja kaulan alueen syövän ensimmäisen linjan hoidossa monoterapiana tai sytostaattikombinaatiossa
11/2019 TAYS Gemtutsumabi-otsogamisiini (Mylotarg®) solunsalpaajahoitoon yhdistettynä pienen riskin (CBF) akuutin myelooisen leukemian (AML) hoidossa
9/2019 HUS Daunorubisiini + sytarabiini (CPX-351, Vyxeos®) induktio- ja konsolidaatiohoitona aikaisempaan hoitoon liittyvässä akuutissa myelooisessa leukemiassa tai sekundaarisessa remissiossa (MDS/KMML jälkeinen AML)
9/2019 TAYS Bedakiliini (Sirturo®) ensilinjan lääkkeenä monilääkeresistantin tuberkuloosin (MDR-TB) lääkeyhdistelmää muodostettaessa
9/2019 HUS Kaplasitsumabi (Cablivi®) hankitun tromboottisen trombosytopeenisen purppuran (aTTP) akuuttivaiheen hoidossa
8/2019 OYS Ravulitsumabi (Ultomiris®) paroksysmaalisen nokturnaalisen hemoglobinurian (PNH) hoidossa
6/2019 HUS Pembrolitsumabi (Keytruda®) yhdistettynä solunsalpaajakombinaation kanssa metastaattisen levyepiteeliperäisen ei-pienisouluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa, kun tuumorin PD-L1-ligandin ilmentymä on alle 50 %
3/2019 HUS Patisiraani (Onpattro®) perinnöllisen transtyretiinivälitteisen amyloidoosin (hATTR) hoidossa
2/2019 OYS Midostauriini (Rydapt®) FLT3-mutaatiopositiivisten akuuttia myelooista leukemiaa (AML) sairastavien potilaiden hoidossa (sairaalakäyttö).
2/2019 OYS Lämpimien (+38 astetta) I.V.-nesteiden käytön tarpeellisuus en​​sihoidossa ja niiden vaatiman välineistön käyttö ambulanssissa
2/2019 TAYS Sepsis ja sytokiinifiltteri (CytoSorb®​​)​
1/2019 HUS Pembrolitsumabi (Keytruda®) yhdistelmänä pemetreksedin ja platinasolunsalpaajahoidon kanssa metastoituneen, ei-levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa
1/2019 HUS Talimogene laherparepvec (TVEC, T-VEC, Imlygic®) edenneen melanooman 1. tai myöhemmän linjan hoidossa asteiden IIIB/C, IVM1a melanoomapotilailla
12/2018 TAYS Aflibersepti (Eylea®) kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa
12/2018 TAYS Ledipasviiri/sofosbuviiri (Harvoni®) kroonisen C-hepatiitin hoidossa 12 vuotta täyttäneillä potilailla
12/2018 OYS Ramusirumabi (Cyramza®) edenneen mahasyövän ja ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman toisen linjan hoidossa
11/2018 HUS Avelumabi (Bavencio®) metastasoineen merkelinsolusyövän (MCC) hoidossa aikuispotilailla
9/2018 HUS Darvadstroseli (Alofisel®) Crohnin taudin perianaalisten fisteleiden hoidossa
9/2018 HUS Nivolumabi (Opdivo®) uusiutuneen tai metastaattisen pään ja kaulan alueen toisen tai myöhemmän linjan syövän hoidossa platinapohjaisen standardihoidon jälkeen
9/2018 HUS Nivolumabi (Opdivo®) asteiden IIIB-D ja IV melanooman liitännäishoitona
8/2018 OYS Nab-paklitakseli (Abraxane®) paklitakselista tai dosetakselista allergisen infuusioreaktion saaneiden gynekologisten syöpäpotilaiden hoidossa
9/2018 HUS Takajuurisolmukkeen stimulaatio (Dorsal root ganglion stimulation, DRGS) kroonisen kivun hoidossa