Fincchta

Julkaisut

Sairaalatason nopeat arvioinnit 2023 alkaen
Pvm YTA Vaik.aine /
Menetelmä
Käyttötarkoitus Puolto
1/2023 HUS Pembrolitsumabi (Keytruda) Neoadjuvanttihoito kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa Kyllä
1/2023 HUS Sasitutsumabigovitekaani (Trodelvy®) Edennyt kolmoisnegatiivinen rintasyöpä Kyllä
1/2023 HUS Dabrafenibi (Tafinlar) + Trametinibi (Mekinist) -yhdistelmähoito Edennyt BRAF V600 -mutaatiopositiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito aikuispotilailla Ei
1/2023 TAYS Pembrolitsumabi (Keytruda®) Paikallisesti edennyt tai metastaattinen kolmoisnegatiivinen rintasyöpä Kyllä
1/2023 TAYS Sasitutsumabigovitekaani (Trodelvy®) Edennyt kolmoisnegatiivinen rintasyöpä Kyllä
1/2023 TAYS Nivolumabi (Opdivo) Ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syövän liitännäishoito neoadjuvantti kemosädehoidon ja leikkauksen jälkeen Kyllä
3/2023 HUS Nivolumabi (Opdivo) + oksaliplatiini-kapesitabiini (XELOX) -yhdistelmähoito Ensilinjan hoidossa aikuispotilaille, joilla on HER2-negatiivinen edennyt tai etäpesäkkeinen mahalaukun, ruokatorvi-mahalaukkurajan tai ruokatorven adenokarsinooma ja joilla kasvaimen PD-L1:n ilmentymisen CPS-pistemäärä on väh. 5 Kyllä
3/2023 HUS Nivolumabi (Opdivo) + fluoropyrimidiini- ja platinapohjainen solunsalpaaja -yhdistelmähoito Ensilinjan hoidossa aikuisille, joilla on leikkaukseen soveltumaton, edennyt, uusiutunut tai etäpesäkkeinen ruokatorven levyepiteelikarsinooma, jonka kasvainsolujen PD-L1-ilmentymä on vähintään 1 % Kyllä
3/2023 HUS Pembrolitsumabi (Keytruda) Liitännäishoitona levinneisyysasteen 2C melanoomaa sairastaville potilaille (indikaation laajennus) Kyllä
3/2023 OYS Renaalinen denervaatio Hoitoresistentin verenpaineen hoito Kyllä
3/2023 HUS Aptima HPV Geno-type-jatkotesti Osoittaa erikseen HPV 16 ja HPV 18/45 virustyypit Kyllä
3/2023 TAYS Esketamiini Hoitoresistentti masennus Ei
3/2023 TYKS Nivolumabi (Obdivo®) Nivolumabi (Obdivo®) –monoterapia liitännäishoitona aikuisille potilaille, joilla on lihasinvasiivinen uroteelikarsinooma Kyllä
4/2023 HUS Trastutsumabi-derukstekaani (Enhertu®) Levinnyt HER2-positiivinen rintasyöpä 2. linjan hoito Kyllä
4/2023 HUS Kabotsantinibi (Cabometyx®) Kolmannen linjan hoidossa hoitoresistenttiä osteosarkoomaa tai Ewingin sarkoomaa sairastavilla potilailla Kyllä
4/2023 HUS Ruksolitinibi (Jakavi®) Lasten vaikean steroidiresistentin käänteishyljinnän hoidossa Kyllä
4/2023 HUS Mepolitsumabi (Nucala®) Lisähoitona aikuisten hypereosinofiilisen oireyhtymän (HES) hoitoon, kun sen hoitotasapaino on riittämätön eikä sille ole löydetty ei-hematologista sekundaarista syyt Kyllä
4/2023 HUS Mepolitsumabi (Nucala®) Lisähoitona potilailla, joilla on relapsoiva-remittoiva tai hoitoresistentti eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti (EGPA) Kyllä
4/2023 HUS Imlifidaasi (Idefirix) Desensitisaatiohoitona voimakkaasti immunisoituneille aikuisille munuaisensiirtopotilaille, joiden ristikokeesta kuolleen luovuttajan kudoksia vastaan on saatu positiivinen tulos Kyllä
5/2023 HUS Tebentafuspi Silmän suonikalvoston melanooman hoito Kyllä
5/2023 TAYS Trastutsumabi-derukstekaani (Enhertu®) Metastasoitunut mahalaukun ja ruokatorvi-mahalaukkurajan HER2-positiivinen adenokarsinooma, toinen linja Ei
5/2023 TYKS Amivantamabi (Rybrevant) Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä Ei
8/2023 TAYS Spesolimabi Yleistyneen pustulaarisen psoriaasin pahenemisvaiheiden hoito monoterapiana Ei
8/2023 TAYS Luspatersepti Myelodysplastiseen oireyhtymään liittyvän punasolusiirroista riippuvaisen anemian Ei
8/2023 TYKS aksikabtageenisiloleuseeli (Yescarta) CAR T-soluterapia: aksikabtageenisiloleuseelin (Yescarta®) indikaation laajennus: diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) ja korkean maligniteettiasteen B-solulymfooman (HGBL) hoitoon Kyllä
8/2023 OYS Nivolumabi Leikattavan NSCLC neoadjuvantti hoitoon Kyllä
9/2023 HUS Pegyloitu interferoni 2-alfa (Pegasys®) Pegyloitu interferoni 2-alfa (Pegasys®) pediatrisen myeloproliferatiivisen taudin (polysytemia vera ja essentielli trombosytemia) hoidossa Kyllä
9/2023 HUS aksikabtageenisiloleuseelin (Yescarta®) Diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) ja korkean maligniteettiasteen B-solulymfooman (HGBL) hoitoon, kun tauti on uusiutunut 12 kuukauden kuluessa ensilinjan hoidon päättymisestä Kyllä
10/2023 OYS Atezolizumabi Adjuvanttihoitona täydellisen kasvaimen poiston jälkeen aikuisille, joilla on stage II–IIIa NSCLC diagnoosi ja joiden: kasvaimissa on PD-L1 ilmentymä >50% ja tauti ei ole edennyt platinapohjaisen kemoterapian jälkeen. Kyllä
11/2023 HUS Sasitutsumabigovitekaani (Trodelvy®) levinnyttä tai paikallisesti laajasti edennyttä hormonireseptoripositiivista, HER2 negatiivista (HR+/HER2-) rintasyöpää sairastavilla hyväkuntoisilla (WHO 0-1) potilailla, jotka ovat saaneet aiemmin 2–4 linjaa solunsalpaajahoitoa (ensimmäisenä taksaani sekä vähintään yhden hormonihoidon ja yhden CDK4/6-estäjähoitolinjan) Kyllä
11/2023 HUS Trastutsumabiderukstekaani (Enhertu) levinnyttä hormonireseptoripositiivista tai -negatiivista rintasyöpää sairastavilla hyväkuntoisilla (WHO 0-1) potilailla, jotka ovat saaneet aiemmin 1-2 linjaa solunsalpaajahoitoa, ja joiden kasvaimessa todetaan immunohistokemiallisen tutkimuksen perusteella matala-asteisesti positiivinen HER2 värjäytyminen (HER2 1+ tai 2+ ja ISH negat = HER2 low) Kyllä
11/2023 HUS Symani Surgical System -mikroanastomoosirobotti Rekonstruktiivisen mikrokirurgian potilaat, joiden leikkauksessa suunnitellaan tehtäväksi mikrokirurginen verisuoni, -hermo, -tai imutieanastomoosi. Erityisesti ne, joiden anastomoitavat rakenteet ovat <2 mm halkaisijaltaan. Ei
11/2023 HUS Mepolitsumabi ja Benralitsumabi IL5- (mepolitsumabi) ja IL5R-(benralitsumabi) vasta-aineet eosinofiilisessa pneumoniassa tai bronkopulmonaalisessa aspergilloosissa Kyllä
1/2024 HUS Nivolumabi (Opdivo®) yhdessä sisplatiinin ja gemsitabiinin kanssa Levinneen uroteelisyövän ensilinjan hoidossa Kyllä
1/2024 TAYS Aatetsolitsumabi Ei-pienisoluisen keuhkosyövän liitännäishoitona, kun PD-L1 on vähintään 50 % Kyllä
1/2024 TAYS Amoksisilliini – klavulaanihappo/ Xilmac Antibioottiprofylaksia, infektion hoito Kyllä
1/2024 TAYS Nivolumabi Yhdistelmähoitona platinapohjaisen kemoterapian kanssa leikattavissa olevan ei-pienisoluisen keuhkosyövän esiliitännäishoitoon aikuisille, joiden kasvaimen PD-L1 on vähintään 1 %) Kyllä
1/2024 HUS Dostarlimabi yhdistelmähoitona karboplatiinin ja paklitakselin kanssa Primäärisesti edenneen tai uusiutuneen dMMR/MSI-H tyyppisen kohdun limakalvon syövän hoidossa Kyllä
1/2024 TYKS Pembrolitsumabi (Keytruda) Pembrolitsumabi (Keytruda) yhdistelmänä fluoropyrimidiinin ja platinapohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa mahalaukun tai ruokatorvi-mahalaukkurajan HER2-negatiivisen adenokarsinooman ensilinjassa aikuisilla Kyllä
1/2024 TYKS pembrolitsumabi (Keytruda) Pembrolitsumabi (Keytruda) yhdistelmänä fluoropyrimidiinin, platinapohjaisen solunsalpaajahoidon ja trastutsumabin yhdistelmänä paikallisesti edenneen tai metastasoituneen ruokatorvi-/mahalaukkurajan HER2-pos. adenokarsinoomassa Kyllä
2/2024 HUS Haimatuumoreiden endoskooppiseen ultraääniohjaukseen perustuva (EUS) radioablaatiohoito (RFA) Haimatuumoreiden endoskooppiseen ultraääniohjaukseen perustuva (EUS) radioablaatiohoito (RFA) Kyllä
4/2024 HUS A-NRP (Abdominal Normothermic Regional Perfusion) elinsiirrossa Vatsanalueen normoterminen perfuusio elinsiirrossa Kyllä
4/2024 HUS Tisagenlekleuseeli (Kymriah) Tisagenlekleuseeli (Kymriah) aikuispotilaille, joilla on uusiutunut tai hoitoresistentti follikulaarinen lymfooma (FL) ja jotka ovat saaneet kahden tai useamman linjan systeemistä hoitoa Kyllä
4/2024 HUS Pembrolitsumabi yhdistelmänä trastutsumabin ja fluoropyrimidiini-platinapohjaisen yhdistelmäsytostaattihoidon kanssa Ensilinjan hoitona aikuisilla, joilla on leikkaukseen soveltumaton, edennyt, uusiutunut tai etäpesäkkeinen ruokatorvi-mahalaukkurajan HER2-positiivinen adenokarsinooma, jossa kasvaimen PDL1-ligandin ilmentymisen CPS-pistemäärä on vähintään 1 Kyllä
4/2024 HUS Tenekteplaasi (Metalyse®) Akuutin aivoinfarktin liuotushoitolääkkeenä Kyllä
5/2024 HUS Bulevirtidi (Hepcludex®) D-hepatiitin hoidossa Kyllä
5/2024 HUS Pembrolitsumabi liitännäishoitona radikaalioperoidun korkean uusimisriskin omaavan kirkassoluisen munuaissyövän hoitoon Radikaalioperoidun korkean uusimisriskin omaavan kirkassoluisen munuaissyövän hoitoon Kyllä