Fincchta

Ehdota aihetta -palvelu

Aihe-ehdotukset
Pvm Aihe Käsittely/päätös
6/2024 NAFDL:iin liittyvän rasvamaksan seulonta Aihe-ehdotus lähetetty palveluvalikoimaneuvostolle arvioitavaksi
6/2024 keskenmenon hoito Käypä hoito suositus keskenmenon hoidosta on jo aloitettu, aihe-ehdotus huomioidaan sen teossa.
2/2024 Palliatiivinen hoito Palko on käsitellyt ehdotuksen: ehdotuksesta ei tehdä suositusta
2/2024 Lonkkanivelen tähystystutkimus Palko on käsitellyt ehdotuksen: ehdotuksesta ei tehdä suositusta
2/2024 Hormonaalisen ehkäisyn ympäristövaikutukset Arviointiverkosto käsitteli aihe-ehdotuksen, josta ei tehdä arviointia. Lähetetty tiedoksi ETENElle.
11/2023 Transsukupuolisten ja muunsukupuolisten sukupuolidysforian hoitomenetelmät Palko huomioi aihe-ehdotuksen kun päivittää suositusta transsukupuolisuudesta johtuvan dysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät
9/2023 Käärmeiden myrkkyjen vasta-aineiden valtakunnallinen hallinnointi Palko on käsitellyt ehdotuksen: ehdotuksesta ei tehdä suositusta
8/2023 Klopidogreelipotilaiden farmakogeneettinen testaus Aihe sisältyy kesken olevaan farmakogeneettisen paneelitestauksen arviointiin, joka on käsiteltävänä STM:ssä
7/2023 Gynekologinen hiivatulehdus Arviointiverkosto on käsitellyt ehdotuksen, josta ei tehdä arviointia. Aihe ei sovellu sairaalatason arviointiin
7/2023 Puheterapia aikuisten äännevirheiden korjaamiseksi Arviointiverkosto on käsitellyt ehdotuksen, josta ei tehdä arviointia. Aihe ei sovellu sairaalatason arviointiin.
6/2023 Psoriaasin ilmastohoito Palko on käsitellyt ehdotuksen: ehdotuksesta ei tehdä suositusta.
4/2023 Huimausklinikka Arviointiverkosto on käsitellyt ehdotuksen, josta ei tehdä arviointia. Aihe ei sovellu sairaalatason arviointiin.
3/2023  Sensorisen integraation terapia eli SI-terapia Arviointiverkosto on käsitellyt ehdotuksen, josta ei tehdä arviointia sillä aihetta on käsitelty Autismikirjon häiriö Käypä hoito -suosituksessa
9/2022 Hengitysvajauspotilaan non-invasiiviseen hoitoon liittyvien ohjeiden saatavuuden varmistaminen Ehdotus lähetetty tiedoksi Terveyskylään
9/2022 PD-1/PD-L1-lääkkeiden adjuvanttikäyttö syöpäpotilailla Palko on käsitellyt ehdotuksen: ehdotuksesta ei tehdä suositusta.
5/2022 Nestetasapainon seuranta sartaanin aloituksen jälkeen Käypä hoito -toimitus käsittelee ehdotuksen.
12/2021 Asfotaasialfa-lääkehoidon hinnoittelu ​Arvointiverkosto käsittelee ehdotuksen.
11/2021 ​Trakeastomiapotilaan hoito Hotus-hoitosuositus (27.11.2023)
11/2021 Renaalinen denervaatio ​​Arvointiverkosto on laatinut arvioinnin.
10/2021 Monisairaiden pitkäaikaistyöttömien hoitopolut ja kuntoutukseen ohjaus perusterveydenhuollossa Lähetetään tiedoksi hyvinvointialueiden valmistelijoille.
9/2021 Transkraniaalinen sarjamagneetti-stimulaatiohoito (rTMS) masennuksen hoidossa​ Palko laatii aiheesta suosituksen.
4/2021 ​Imlifidaasin (Idefirix) käyttö ”highly sensitized” munuaisensiirtoa odottavien potilaiden immunologiseen desensitisaatioon HUS on tehnyt aiheesta sairaalatason nopean arvioinnin.
11/2020 ​​Oraalisesti annosteltu ivermektiini COVID-19:n ennaltaehkäisyssä (estohoidossa) ja avohoidossa ​Ei sovellu sairaalatason HTA-arviointiin. Ehdotus lähetetty tiedoksi Suomen Infektiolääkärit ry:lle.
11/2020 COVID-19:n sairaalahoito MATH+-menetelmällä Ei sovellu sairaalatason HTA-arviointiin. Ehdotus lähetetty tiedoksi Suomen Infektiolääkärit ry:lle.
11/2020 ​Serliponaasi alfa (Brineura®​​) seroidilipofuskinoosi tyypin 2 (CLN2) hoidossa ​Palkon suositus (1.9.2021)
10/2020 Ekulistumabi (Soliris®​​) neuromyelitis optican (G36) hoidossa ​Palkon suositus (5.5.2021)
9/2020 Unihäiriöiden hoito Käypä hoito -toimitus on käsitellyt ehdotuksen => ei arviointia
9/2020 Esitys suonensisäisen (iv) C-vitamiinin käyttöönotosta vakavasti sairaille koronaviruspotilaille Fimea on käsitellyt ehdotuksen => ei arviointia.
2/2020 Laboratoriotutkimuksen su​PAR käyttö kuoleman riskin ennustamisessa OYS on tehnyt aiheesta sairaalatason nopean arvioinnin.
1/2020 Injektion antamiseen liittyvä ohjeistus: aspirointi ja puhdistus ​Hotus on käsitellyt ehdotuksen. Aihe on liian kapea-alainen hoitosuositukseksi.
1/2020 AVH (aivoverenvuotohäiriö) -potilaan helikopterikuljetus Ei tehdä arviointia.
1/2020 ​Anabolisten steroidien aiheuttaman atsoospermian hoito Palko ja Käypä hoito -toimitus ovat käsitelleet ehdotuksen => ei arviointia.
11/2019 StellarQ-järjestelmien suositeltu käyttö MS-potilaan hoidon ja itsehoidon seurannassa ​ Ei sovellu sairaalatason HTA-arviointiin.
10/2019 ​Sähkötapaturman jälkeinen tarkkailuaika ensiavussa​ Aiheeseen liittyvä artikkeli Duodecim-lehdessä
9/2019 Keramiditestaus statiinilääkityillä potilailla Otetaan huomioon Käypä hoito -suosituksessa.
5/2019 Päivystyksen triage/hoidon tarpeen arviointi ​Hotus ei tee suositusta. Ehdotus lähetetty tiedoksi Akuuttilääketieteen yhdistykselle.
3/2019 Luovutetusta verestä tuotettujen verihiutalevalmisteiden mikrobiturvallisuuden lisääminen ​Ei sovellu sairaalatason HTA-arviointiin.
11/2018 ​Kuvantamistutkimusten lähettämissuositukset Ei tehdä erillistä suositusta. Kuvantamistutkimuksen aiheita käsitellään useissa Käypä hoito -suosituksissa.
10/2018 ​D-vitamiinin käyttö ja seerumin D-vitamiinitasot väestössä.​ Ei sovellu sairaalatason HTA-arviointiin. Ehdotus annettu tiedoksi Valtion ravitsemusneuvottelukunnalle.
9/2018 Munuaisten vajaatoiminnan hoitokäytäntö ​Ei sovellu Käypä hoito -suositukseksi. Aihe on huomioitu muissa hoitosuosituksissa.
9/2018 Posturaalinen ortostaattinen takykardiasyndrooma (Pots) oireyhtymästä kaivataan luotettavaa tietoa (suomeksi). Lähetetty tiedoksi Duodecim-lehdelle.
9/2018 ​Erityisryhmien ja mielenterveyspotilaiden itsemääräämisoikeuskyvyn mittari ​Aihe ei sovellu hoitosuosituksen aiheeksi, koska kyseessä on mittarin laatiminen.
8/2019 ​Lasten ja nuorten skolioosin seulonta Ohjattu Palkolle => ei suositusta.
6/2019 ​Matalatehoinen sähkökenttähoito (Optune) glioblastooman hoidossa OYS on tehnyt aiheesta sairaalatason nopean arvioinnin.
6/2019 ​Pahoinpidellyn potilaan/asiakkaan kohtaaminen terveydenhuollon organisaatiossa ​Hotus laatii suosituksen. Työ käynnistyy vuosina 2022-2023.
6/2019 Kirurginen savu toimenpiteissä – henkilöstön riskit ja suojaus ​Kats​aus julkaistu (Lääkärilehti 25.10.2019).
5/2019 ​Lisähapen kostuttaminen sairaalahoidossa.​ Hotuksen Näyttövinkki® 14/2021: Matalavirtauksinen lisähappi aikuispotilaalla: kostutuksen merkitys
5/2019 Rinnan tiehyensisäisen kasvaimen (papillooma intraductale) hoito Aihe-ehdotus on välitetty​ Suomen Rintasyöpäryhmälle.
2/2019 ​Uniapnean ylipainelaitehoito Käypä hoito -suositus: Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla)
11/2018 ​Gastro-Panelin käyttö ylävatsavaivoja potevien potilaiden diagnostiikassa Käypä hoito -suositus: Ylävatsavaivat ja refluksioireet
10/2018 Vaikean kombinoidun immuunipuutoksen (SCID) seulonta vastasyntyneiden kantapääverinäytteestä Palkon suositus (25.9.2020)
10/2018 ​Lämpimien (+38 astetta) I.V.-nesteiden käytön tarpeellisuus ensihoidossa ja niiden vaatiman välineistön käyttö ambulanssissa OYS on tehnyt aiheesta sairaalatason nopean arvioinnin.
10/2018 Postoperatiivisen antikoagulatiivisen lääkityksen tarpeellisuus ja kesto tekonivelpotilailla Ehdotus on annettu tiedoksi Laskimotukos ja keuhkoembolia Käypä hoito -suositusryhmälle.
9/2018 ​Rautahoito ei-aneemisilla potilailla Aiheesta on julkaistu artikkeli Raudanpuute ilman anemiaa – miten ferratiiniarvoa t​ulkitaan​? (Potilaan Lääkärilehti 28.2.2019).
9/2018 ​​Syömishäiriöpotilaan pakkohoito ​Annetaan tiedoksi Syömishäiriöt Käypä hoito -suositusryhmälle sekä Suomen lastenpsykiatriyhdistykselle ja Suomen psykiatriyhdistykselle.
9/2018 ​Autismikirjon diagnoosi, apuvälineet, lääkehoito ja lääkinnällinen kuntoutus Käypä hoito – suositus: Autismikirjon häiriö
9/2018 ​Pakaralihaksen pistospaikka Hotus laatii suosituksen. Arvioitu valmistumisaika vuonna 2023.
9/2018 ​Lääkekannabiksen ja CBD-öljyn hoitokäyttö ​Aihe ei sovellu sairaalatason HTA-prosessiin. Ehdotettu artikkelin aiheeksi Duodecim-lehdelle ja Lääkärilehdelle.
9/2018 Lääketieteellisten ruumiinavausten osuuden lisääminen kuolemansyyselvityksissä ​​Lähetetty tiedoksi Duodecim-lehdelle ja Lääkärilehdelle.​