FinCCHTA

Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA
PL 10, 90029 OYS

fincchta@ppshp.fi

Takaisin arviointeihin

StellarQ – ohjelmisto (ammattilaisten käyttöliittymä)

Voimassa: 01.2027

Tietoa tuotteesta

StellarQ on suomalaisille hyvinvointialueille SaaS (Software as Service) -palveluna tarjottava ohjelmisto, joka on suunniteltu palvelemaan pitkäaikaissairauksien hoidon seurantaa ja kuntoutusten hallintaa. Palvelu tarjoaa terveydenhuollon ammattilaiselle verkkopohjaisen käyttöliittymän pitkäaikaissairauksien hoidonseurantaan ja on integroitu potilastietojärjestelmään ja muihin ydinprosesseihin. Sairauden etenemisen ja ennusteen kannalta oleelliset tiedot on visualisoitu aikajanalle. Järjestelmä tukee terveydenhuollon ammattilaista oikean diagnoosin tekemisessä, indikoi mahdollisesta tautityypin muutoksesta (MS) ja mahdollistaa sekä sairauden etenemisen seurannan että hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin. Ammattilaiset käyttävät palvelua verkkopohjaisen StellarQ-alustan kautta. 

Järjestelmä sisältää myös potilaille tarjottavan omaraportointipalvelun (StellarQ My), joka toimii verkossa tai mobiilisti. Potilaan omaraportointipalvelu ei sisälly tähän arviointiin. 

Lisätietoja

Käyttökieli
  • Suomi
  • Englanti
Sertifikaatit
  • CE-merkintä
  • Lääkinnällinen laite, Luokka I MDD
Valmistaja/Jakelu Suomessa
https://www.stellarq.fi

Arvio 8.1.2024

Tuote täyttää arviointikriteerit

StellarQ-ohjelmisto sopii pitkäaikaissairaan potilaan hoidon seurantaan. Neurorekisteri voi parantaa hoidon vaikuttavuuden seurantaa.

Arvio perustuu yrityksen antamaan tietoon.

Arvioinnin osa-alueet

Tulostettava muoto