OYS Neurokeskus

Neurologia

Neurologialla on pitkät perinteet Oulun yliopistollisessa sairaalassa jo vuodesta 1969 lähtien. Neurologia on vuosien saatossa kasvanut pienestä erikoisalasta keskisuureksi. Vuonna 2020 poliklinikallamme oli jo yli 6500 hoitokontaktia ja osastolla noin 8500 hoitopäivää. Neurologiassa vastaamme Pohjois-Pohjanmaan päivystysluonteisista neurologian erikoisalan palveluista, poliklinikka- ja vuodeosastohoidosta sekä vaativasta erityistason erikoissairaanhoidosta. Neurologiassa hoidetaan keskus- ja ääreishermoston ja lihaksiston elimellisiä sairauksia, kuten aivoverenkiertohäiriöitä, epilepsiaa ja muistisairauksia. 

Neurologiset päivystyspotilaat hoidetaan Oulun seudun yhteispäivystyksen erikoissairaanhoidon päivystyksessä. Päivystyksessä vaativa hoito ja diagnostiikka, mukaan lukien aivoinfarktin liuotushoito, voidaan toteuttaa 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina vuoden päivinä.