Takaisin

Aivoverenkiertohäiriöt

Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on yhteisnimitys aivoverisuonten tai aivoverenkierron sairauksille. Akuutin vaiheen ensiarvio ja hoito tapahtuvat Oulun seudun yhteispäivystyksessä.

Aivohalvaus (stroke) tarkoittaa aivoinfarktin, aivojensisäisen verenvuodon (ICH), lukinkalvonalaisen verenvuodon (SAV) tai aivolaskimoiden tromboosin (sinustromboosi) aiheuttamaa aivotoimintojen häiriötä. Tavallisimpia oireita ovat halvausoireet, kuten tuntoheikkous, suupielen roikkuminen ja puhe-, näkö tai tasapainohäiriöt sekä erittäin kova päänsärky, pahoinvointi ja silmien valonarkuus.

Pääosa kaikista aivoverenkiertohäiriöistä ilmaantuu akuutisti, ja oireisto kehittyy huippuunsa muutamissa minuuteissa tai tunneissa. Akuutin vaiheen ensiarvio ja hoito tapahtuvat Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Erikoissairaanhoidon päivystyksessä tavoitteena on selvittää AVH:n tarkka laatu ja syy mahdollisimman nopeasti kuvaamalla aivot ja tarvittaessa valtimot (CT/MRI).

Yleisin päivystyksessä annettavan hoito aivoinfarktipotilaille on liuotushoito. Leikkaushoitoa tarvitsevat potilaat, joilla on kookas aivoverenvuoto ja joiden tajunnantaso on laskeva. Päivystyksellisen hoidon jälkeen ennestään omatoimisten AVH-potilaiden akuuttivaiheen hoitoa jatketaan Valvonta-yksikössä. Hoitotoimenpiteillä pyritään aivovaurion koon rajoittamiseen, aivoverenkiertohäiriön uusiutumisen ehkäisyyn ja akuutin vaiheen komplikaatioiden estoon.

Moniammatillisen tiimin kuntoutusarvion perusteella aloitetaan varhainen kuntoutus ja potilaan mobilisointi ensimmäisen sairastumisen jälkeisen vuorokauden jälkeen. Työryhmä laatii potilaalle yksilöllisen kuntoutussuunnitelman, jossa määritellään tarvittavat terapiat, toteuttamisesta vastuussa olevat tahot sekä kuntoutuksen tavoitteet. Lisäksi suunnitellaan lääketieteellinen jatkohoito ja seuranta.

Hoitava yksikkö / Palvelupiste

NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA
Puhelin:
08 315 5084

Käyntiosoite:
Kajaanintie 50
sisäänkäynti: S​
sijainti: S2, 1. kerros

NEUROKIRURGIAN POLIKLINIKKA
Puhelin:

08 315 2159
Takaisinsoittopalvelu maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 12.00

NEUROLOGIAN OSASTOT
Puhelin:
08 315 4561
08 315 3521

Käyntiosoite:
Kajaanintie 50, 90220 OYS
sisäänkäynti: S
sijainti: S4-rakennusosa, 1. kerros

Tunnista aivoinfarkti - hoitoon ja heti!