OYS Neurokeskus

Yhteystiedot

Neurokeskuksen osastot 1 ja 2

Neurokeskuksen osastot 1 ja 2 ovat neurokeskuksen vuodeosastoja. Osastoilla on 44 vuodeosastopaikkaa neurologisten ja neurokirurgisten potilaiden hoitoon. Neurologisista vuodeosastojen potilaistamme noin 80 % tulee päivystyksestä. Lisäksi neurologialla ja neurokirurgialla on keskimäärin 9 valvontatasoista potilaspaikkaa mm. aivoverenkiertohäiriöiden akuutin vaiheen hoitoa ja seurantaa varten Tehon osaamiskeskuksen keskitetyssä valvonnassa.  

Neurologian poliklinikka

Neurologian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka ja vastaanotolle pääsy edellyttää lääkärin lähetettä. Poliklinikalla diagnosoidaan ja hoidetaan neurologiseen erikoissairaanhoitoon kuuluvia neurologisia sairauksia (esim. MS-tautia, epilepsiaa, muistisairauksia ja liikehäiriösairauksia). Meille on keskitetty mm. Parkinsonin tautia sairastavien aivostimulaattorileikkausta edeltävä arviointi ja leikkauksen jälkeinen seuranta sekä vaikean epilepsian diagnostiikan ja hoidon arviot. Tarjoamme myös neuroimmunologisten ja neuromuskulaaristen sairauksien vaativaa diagnostiikkaa. 

Poliklinikkamme potilaiden tutkimuksien ja hoitojen tukena toimii medisiininen päiväsairaala. Medisiinisessä päiväsairaalassa pystytään toteuttamaan seurantaa vaativia kuvantamistutkimuksia, pientoimenpiteitä sekä erilaisia suonensisäisiä (i.v) lääkehoitoja avohoitokäynteinä. Tutkimuksiin ja toimenpiteisiin liittyvä valmistelu, seuranta sekä kotiutus tapahtuvat päiväsairaalan hoitohenkilökunnan toimesta.

Neurokirurgian poliklinikka

Neurokirurgian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka ja vastaanotolle pääsy edellyttää lääkärin lähetettä. Poliklinikalla diagnosoidaan ja hoidetaan keskushermoston, eli aivojen ja selkäytimen, sekä ääreishermoston kirurgiaa vaativia sairauksia. Sinulla on mahdollisuus päättää omasta hoitopaikastasi yhdessä lähetteen kirjoittavan lääkärin kanssa. Oulun yliopistollisen sairaalan Neurokeskus hoitaa neurokirurgisia potilaita ympäri Suomen ja voit valita hoitopalvelumme asuinkunnastasi riippumatta.