OYS Neurokeskus

Meille töihin


Tie neuroalojen osaajaksi

Tunnetko kiinnostusta neuroaloja kohtaan? Harkitsetko työskentelyä lääkärinä tai hoitajana neurologialla tai neurokirurgialla? Meillä saat erikoisaloista nopeasti tarkemman kuvan sekä välineitä eri potilasryhmien hoitoon moniammatillisessa ja oppimista tukevassa työyhteisössä. Myös tutkimustyön tekeminen onnistuu, jos siihen on kiinnostusta!

Työ neurologialla on monipuolista pitäen sisällään niin akuuttineurologiaa kuin elektiivistä diagnostiikkaa ja pitkäaikaissairauksien hoitoa avohoidossa. Neurologisten sairauksien hoidot esimerkiksi MS-taudissa, migreenissä ja aivoverenkiertohäiriöissä kehittyvät nopeasti. Työllisyystilanne erikoisalalla on erinomainen sekä meillä, keskussairaaloissa, että yksityisellä. Meillä voit työssäsi hyödyntää uusinta tietoa, tekniikkaa ja hoitovaihtoehtoja. Tiiviin työyhteisön etuna on jatkuva mahdollisuus saada apua ja tukea päätöksentekoon ja asioiden läpikäyntiin. Erilaiset urapolut ammattilaisena kehittymisestä aina huippuosaajaksi ovat mahdollisia.

Neurokirurgialla on nuori ja dynaaminen tiimi, joka tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden yliopistosairaaloiden neurokirurgien kanssa! Toimimme moniammatillisissa hoitoryhmissä, joita ovat neuro-onkologia-, neurovaskulaari-, lastenneurokirurgia-, spinaalikirurgia- ja neuromodulaatiotiimit. Teemme vuosittain noin 1700 neurokirurgista leikkausta. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden erikoisalojen osaajien, kuten selkäortopedien, neuro-onkologien, lastenkirurgien ja neuroradiologien kanssa. Tarjoamme tilaisuuden kehittyä huippuosaajaksi ja hyödynnämme ja kehitämme uusinta lääketieteellistä tekniikkaa osaavien fyysikkojemme tuella.

Hoitotyö Neurokeskuksessa on moniammatillista tiimi- ja työparityöskentelyä, jossa korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja organisointitaidot sekä ennakointi- ja paineensietokyky. Vuodeosastolla neurohoitotyössä painottuu potilaan sairastumisen akuuttivaiheen kokonaisvaltainen seuranta, hoito, kuntoutus ja ohjaus. Potilaista suurin osa tulee päivystyksellisesti sairaalaan, jolloin akuutin sairastumisen äärellä myös potilaan ja lähipiirin tukeminen on iso osa neurohoitotyötä.

Avohoitotyössä Neurokeskuksen poliklinikoilla hoitajan tehtäväkuvaan kuuluu vastaanoton pitäminen lääkärin työparina, toimenpiteissä avustaminen sekä itsenäinen työskentely. Avohoitotyön tärkeitä osa-alueita ovat potilaan poliklinikkakäynnin hoidon suunnittelu ja toteutus sekä potilaiden haastattelu ja ohjaus. Poliklinikoilla hoitajan tehtäväkuvaan kuuluu myös erilaisten tietoteknisten ohjelmien käyttöä ja hallintaa lähetteiden käsittelystä sähköisten palveluiden äärellä työskentelyyn.

Neurokeskuksessa arvostamme aktiivista innostuneisuutta ja kehittymismyönteisyyttä uudelleen muotoutuvassa sote- toimintaympäristössä. Tarjoamme hyvän perehdytyksen ja kokeneemman kollegan tuen.  Olemme kaikki ammattilaiset yhdessä potilaita varten!

Neurokeskuksen avoimet työpaikat löydät Kuntarekrystä

Avoimiin työpaikkoihimme voit tutustua Kuntarekrystä. Meille voit tulla tekemään myös sijaisuuksia ja keikkatöitä!

KUNTAREKRYYN

Neuroalojen osaamisen syventäminen lääkäreille

Lääkärit voivat tehdä useiden alojen reunakoulutuksia neurokeskuksessa. Palveluja hyväksytään mm. geriatrian, yleislääketieteen, akuuttilääkäreiden, lastenneurologian, korva-nenä ja kurkkutautien, radiologian, lastenneurokirurgian ja muiden operatiivisten alojen erikoislääkärikoulutukseen.

Kysy mahdollisuuksista rohkeasti lisää:

  • Neurologian vastuuyksikköpäällikkö Tarja Haapaniemi: tarja.haapaniemi@pohde.fi
  • Neurokirurgian vastuuyksikköpäällikkö Mikko Kauppinen: mikko.kauppinen@pohde.fi

Ota rohkeasti yhteyttä ja tervetuloa joukkoon!