OYS Neurokeskus

Tutkimus

Neurotieteiden Tutkimusyksikkö

Neurotieteen tutkimusyksikössä tehdään korkeatasoista tutkimusta, jonka tavoitteena on edistää elinikäistä terveyttä. Yksikön tutkimus kohdistuu aivosairauksien ja mielenterveyden häiriöiden mekanismeihin sekä esiintyvyyteen, diagnostiikkaan ja hoitoon. Yksikön tutkijat käyttävät pääasiassa epidemiologian, genetiikan, biolääketieteen, interventiotutkimuksen ja aivokuvantamisen tutkimusmenetelmiä.

Tutkimusyksikkö vastaa neurologian, neurokirurgian, psykiatrian ja lääketieteellisen psykologian perusopetuksesta lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa.

Oulun yliopisto: Neurotieteen tutkimusyksikkö
Oulun yliopisto: Tutkimus
Oulun yliopiston tutkijakoulu (UniOGS)